Bakgrunn og aktiviteter

Hilde Grimstad er leder for PLUS (Støtte for pedagogikk, læring og undervisning) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, hvor hun har sin daglige arbeidsplass. Hun er professor i allmennmedisin og atferdsmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin.

Hilde Grimstad ble cand. med. i 1987 ved Universitetet i Trondheim. Fra 1998 har hun vært ansatt ved NTNU tilknyttet Lege-Pasientkurset, først som universitetslektor, fra 2000 som førsteamanuensis og som professor fra 2016. I 2000 disputerte hun innen kvinnehelse ved NTNU. I årene 2005-2009 var hun instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin. I perioden 2009-2017 var hun prodekan utdanning ved Det medisinske fakultet, Fakuletet for medisin og helsevitenskap fra 2017.

Grimstad har forskningsbakgrunn innen kvinnehelse med fokus på overgrep mot kvinner og påvirkning av svangerskapsforløp i tillegg til forskning på kommunikasjonsundervisning for medisinstudenter. I tilknytning til PLUS er forskningsfokuset nå medisin og helsefaglig utdanning og undervisningsaktiviteten er knyttet til utvikling av utdanningsfaglig kompetanse. Hun har klinisk bakgrunn fra allmennmedisin. Grimstad har undervist både medisinstudenter og andre i kommunikasjon med pasienter,  i andre kliniske ferdigheter og andre medisinske tema. I 2003 ble hun sammen med kollega Jørgen Urnes tildelt DMFs undervisningspris for arbeidet med Lege-Pasientkurset (LPK).  I undervisningen med erfaring fra LPK har hun benyttet undervisningsmetoder som er studentsentrerte og studentaktiviserende.

Grimstad er nestleder i styret ved Helse Nord-Trøndelag. Hun var medlem i styret ved St Olavs Hospital fra 2006 og nestleder i styret fra 2010 til 2016, og var medlem i styret i Rusforetaket i HMN i 2013. Fra 2013 er hun medlem av fakultetsstyret ved SU, NTNU. I 2018-19 ledet hun et KD-oppnevnt utvalg som utredet om Norge skulle utdanne flere leger selv, om det burde opprettes flere studiesteder i Norge, og spesifikt om det skulle etableres et medisinstudium i Stavanger. Hun er styremedlem i Fondsstiftelsen ved St Olavs Hospital.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Grimstad, Hilde; Wacker, Jürgen; Baldé, Mamadou Dioulede; Bastert, Gunther. (2000) Physical abuse against pregnant women. 2000. ISBN 3-437-21766-6. Obstetrics unplugged: manual for conditions of limited resources.

Del av bok/rapport

  • Falch, Jan Arvid; Grimstad, Hilde; Nilsen, K. Haavik; Jørgensen, V.; Kristiansen, Inge S.; Meyer, Haakon E; Mørland, Berit; Nordsletten, Lars; Søgaard, Anne Johanne. (2001) Osteoporose. Veiledning for forebygging og behandling. Osteoperose. Veileder for forebygging og behandling.

Rapport/avhandling

  • Falch, Jan Arvid; Grimstad, Hilde; Nilsen, K. Haavik; Jørgensen, V.; Kristiansen, Inge S.; Meyer, Haakon E; Mørland, Berit; Nordsletten, Lars; Søgaard, Anne Johanne. (2001) Osteoporose: Veileder for forebygging og behandling. 2001. Statens helseundersøkelser.
  • Grimstad, Hilde. (1997) Mishandling, svangerskap og fødselsvekt. 1997. ISBN 82-12-00982-3. Kvinners helse - mange studier verdt. Seminarrapport.