Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i litteraturvitenskap. Jeg er utdannet master (maîtrise) i filosofi ved Université Paris I, Sorbonne-Pantheon, Cand. Philol., Universitetet i Oslo, og Dr. Philos. fra Universitetet i Trondheim.

Jeg underviser bachelor- og masterstudenter på alle nivåer i faget allmenn litteraturvitenskap og veileder på alle nivåer, bachelor, master og doktorgrad. Jeg har også i en årrekke arbeidet med forskerutdanning/-skolering.

 

Faglige interesser

 • Opplysningstidens litteratur og filosofi
 • Klassisisme og barokk
 • Romanens historie
 • Det tyvende århundrets franske filosofi (etterkrigstiden)
 • Mediearkeologi
 • Litteratur og teknologi
 • Filosofisk estetikk
 • Havet som litterært topos
 • Kvalitetsdiskurser

 

Utvalgte forskningsprosjekter

 • Fra Columbus til Kant; litteraturen og det moderne europeiske politiske subjekt. (Bind 3 utkommer 2018)

 • 3ROceans. Representations, resources and regulatory governance: high seas and the deep oceans. https://www.ntnu.edu/3roceans

 • Michel Foucault’s “History of Truth”

Verv

 • Leder av forskerskolen, Tekst, bilde, lyd, rom.
 • Styremedlem, Nordic Society of Aesthetics.
 • Styremedlem, European Summer School of Cultural Studies (ESSCS).
 • Medlem av Forsknings- og utviklingsutvalget, Norsk kulturråd.

Redaksjonelle oppgaver

 • Redaksjonsmedlem, Foucault studies

Avhandling

 • Livssansen. En studie i Baltasar Graciáns forfatterskap med særlig henblikk på «smaken», 1994, Universitetet i Trondheim

Tidligere prosjekter

 • 2006—2010 À l’ombre des lumières (prosjektleder), NFR-finansiert.

 • 2002—2006 Aesthetics Technologies, Media Culture 17702000 (medlem av ledergruppe), NFR-finansiert.

 • 1999—2005 Fabrikken (medlem av forskergruppe), NFR-finansiert.

 • 1999—2002 Frihetens århundre, (medlem av ledergruppe), NFR-finansiert.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Eliassen, Knut Ove. (2016) Foucaults begreper. Scandinavian Academic Press. 2016. ISBN 9788230401163.
 • Eliassen, Knut Ove; Prytz, Øyvind. (2016) Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-7081-179-3.
 • Eliassen, Knut Ove; Jordheim, Helge; Nexø, Tue Andersen. (2015) Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati. Aarhus Universitetsforlag. 2015. ISBN 978877124497 7.
 • Eliassen, Knut Ove; fastrup, anne; Nexø, Tue Andersen. (2013) Europæisk litteratur 1500-1800, bind 1, Verden; fra Columbus til Napoleon. Aarhus Universitetsforlag. 2013. ISBN 978-87-7124-220-1.
 • Eliassen, Knut Ove. (2009) Mediefilosofi. Cappelen Damm Akademisk. 2009. ISBN 978-82-02-30247-4.
 • Eliassen, Knut Ove; Stene-Johansen, Knut. (2007) Ledeord. Cappelen Damm Akademisk. 2007. ISBN 978-82-02-19830-5.
 • Andersen, Håkon With; Borgersen, Terje; Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove; Stugu, Ola Svein; Øfsti, Audun. (2004) Fabrikken. Spartacus. 2004. ISBN 823040004-0.
 • Eliassen, Knut Ove. (1996) Michel Foucault: Tingenes orden : en arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om mennesket / oversatt av Knut Ove Eliassen. 1996. ISBN 82-588-1079-0.

Del av bok/rapport

 • Eliassen, Knut Ove. (2016) ANACHÔRÈSIS/Anakorese. Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.
 • Eliassen, Knut Ove. (2016) Friedrich A. Kittler og Michel Foucault: tre forsøksvise punkter til en sammenlignende studie. Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.
 • Eliassen, Knut Ove. (2016) Innledning, kvalitetsforståelser. Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur..
 • Eliassen, Knut Ove. (2016) Kvalitet uten innhold? Historiske perspektiver på kvalitetsspørsmålet. Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur..
 • Eliassen, Knut Ove. (2016) "Media ecology in the literal sense. Mark Z. Danielewski's House of Leaves". Literature in Contemporary Media Culture. Technology -- Subjectivity -- Aesthetics.
 • Eliassen, Knut Ove; Prytz, Øyvind. (2016) Forord, kvalitetsforståelser. Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur..