Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i litteraturvitenskap. Jeg er utdannet master (maîtrise) i filosofi ved Université Paris I, Sorbonne-Pantheon, Cand. Philol., Universitetet i Oslo, og Dr. Philos. fra Universitetet i Trondheim.

Jeg underviser bachelor- og masterstudenter på alle nivåer i faget allmenn litteraturvitenskap og veileder på alle nivåer, bachelor, master og doktorgrad. Jeg har også i en årrekke arbeidet med forskerutdanning/-skolering og er for tiden ansvarlig for HFs forskerutdanning i estetiske fag.

Faglige interesser

 • Opplysningstidens litteratur og filosofi
 • Romanens historie, 1500-1800
 • Det tyvende århundrets franske filosofi (etterkrigstiden)
 • Mediearkeologi
 • Litteratur og teknologi
 • Filosofisk estetikk
 • Havet som litterært topos/havets teknologiske kulturhistorie
 • Kvalitetsdiskurser

 

Utvalgte forskningsprosjekter

 • Fra Columbus til Kant; litteraturen og det moderne europeiske politiske subjekt. (Bind 3 utkommer våren 2019)

 • 3ROceans. Representations, resources and regulatory governance: high seas and the deep oceans. https://www.ntnu.edu/3roceans

 • Michel Foucault’s “History of Truth”

Verv

 • Leder av forskerskolen, Tekst, bilde, lyd, rom.
 • Styremedlem, Nordic Society of Aesthetics.
 • Styremedlem, European Summer School of Cultural Studies (ESSCS).
 • Medlem av Forsknings- og utviklingsutvalget, Norsk kulturråd.

Redaksjonelle oppgaver

 • Redaksjonsmedlem, Foucault studies
 • Redaksjonsmedlem, K&K - Kultur og klasse
 • Redaksjonsmedlem, Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Avhandling

 • Livssansen. En studie i Baltasar Graciáns forfatterskap med særlig henblikk på «smaken», 1994, Universitetet i Trondheim

Tidligere prosjekter

 • 2006—2010 À l’ombre des lumières (prosjektleder), NFR-finansiert.

 • 2002—2006 Aesthetics Technologies, Media Culture 17702000 (medlem av ledergruppe), NFR-finansiert.

 • 1999—2005 Fabrikken (medlem av forskergruppe), NFR-finansiert.

 • 1999—2002 Frihetens århundre, (medlem av ledergruppe), NFR-finansiert.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Eliassen, Knut Ove; Fastrup, Anne. (2019) Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind 3. Samfundet. Fra hoffet til byen. Aarhus Universitetsforlag. 2019. ISBN 9788771845778.
 • Eliassen, Knut Ove; Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind. (2018) Contested qualities: negotiating value in arts and culture. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245023770.
 • Eliassen, Knut Ove. (2016) Foucaults begreper. Scandinavian Academic Press. 2016. ISBN 9788230401163.
 • Eliassen, Knut Ove; Foss, Gunnar; Nylander, Lars. (2016) Litteratur og terror. Volden, politikken, estetikken. Novus Forlag. 2016. ISBN 9 788270998524.
 • Eliassen, Knut Ove; Prytz, Øyvind. (2016) Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-7081-179-3.
 • Eliassen, Knut Ove; Jordheim, Helge; Nexø, Tue Andersen. (2015) Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati. Aarhus Universitetsforlag. 2015. ISBN 978877124497 7.
 • Bull, Ida; Eliassen, Knut Ove; Røskaft, Merete; Supphellen, Steinar. (2014) Trondheim, 1814. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0395-9.
 • Eliassen, Knut Ove; fastrup, anne; Nexø, Tue Andersen. (2013) Europæisk litteratur 1500-1800, bind 1, Verden; fra Columbus til Napoleon. Aarhus Universitetsforlag. 2013. ISBN 978-87-7124-220-1.
 • Eliassen, Knut Ove; Haugen, Marius Warholm. (2010) Dévier et divertir. Littérature et pensée du XVIIIe siècle. L'Harmattan. 2010. ISBN 978-2-296-10330-6.
 • Eliassen, Knut Ove. (2009) Mediefilosofi. Cappelen Damm Akademisk. 2009. ISBN 978-82-02-30247-4.
 • Eliassen, Knut Ove; Stene-Johansen, Knut. (2007) Ledeord. Cappelen Damm Akademisk. 2007. ISBN 978-82-02-19830-5.
 • Andersen, Håkon With; Borgersen, Terje; Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove; Stugu, Ola Svein; Øfsti, Audun. (2004) Fabrikken. Spartacus. 2004. ISBN 823040004-0.
 • Eliassen, Knut Ove. (1996) Michel Foucault: Tingenes orden : en arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om mennesket / oversatt av Knut Ove Eliassen. 1996. ISBN 82-588-1079-0.

Del av bok/rapport

 • Eliassen, Knut Ove. (2018) "Are you new to quality?". Contested qualities: negotiating value in arts and culture.
 • Eliassen, Knut Ove; Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind. (2018) "Quality Matters". Contested qualities: negotiating value in arts and culture.
 • Eliassen, Knut Ove. (2016) ANACHÔRÈSIS/Anakorese. Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.
 • Eliassen, Knut Ove. (2016) Friedrich A. Kittler og Michel Foucault: tre forsøksvise punkter til en sammenlignende studie. Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.
 • Eliassen, Knut Ove. (2016) Innledning, kvalitetsforståelser. Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur..
 • Eliassen, Knut Ove. (2016) Kvalitet uten innhold? Historiske perspektiver på kvalitetsspørsmålet. Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur..
 • Eliassen, Knut Ove. (2016) "Media ecology in the literal sense. Mark Z. Danielewski's House of Leaves". Literature in Contemporary Media Culture. Technology -- Subjectivity -- Aesthetics.
 • Eliassen, Knut Ove; Prytz, Øyvind. (2016) Forord, kvalitetsforståelser. Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur..
 • Eliassen, Knut Ove. (2012) Catastrophic Turns -- from the Literary History of the Catastrophic. The Cultural Life of Catastrophes and Crises.
 • Eliassen, Knut Ove; Tygstrup, Frederik. (2012) Liv og skrift - Thomas Espedals Imot kunsten. Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie.
 • Eliassen, Knut Ove. (2010) Remarks on the Historicity of the Media Concept. Cultural Ways of Worldmaking. Media and Narratives.
 • Eliassen, Knut Ove. (2010) The Archives of Michel Foucault. The Archive in Motion. New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices.
 • Eliassen, Knut Ove; Jacobsen, Yngve Sandhei. (2010) Where were the Media before the Media? Mediating the World at the World at the Time of Condillac and Linnaeus. This Is Enlightenment.
 • Eliassen, Knut Ove. (2009) Introduction. ÆMULA LAURI. The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, 1760-2010.
 • Eliassen, Knut Ove. (2009) Mediefilosofi fra våre dager til antikken. Friedrich A. Kittlers medieteknologiske studier. Mediefilosofi.