Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i litteraturvitenskap. Jeg er utdannet master (maîtrise) i filosofi ved Université Paris I, Sorbonne-Pantheon, Cand. Philol., Universitetet i Oslo, og Dr. Philos. fra Universitetet i Trondheim.

Jeg underviser bachelor- og masterstudenter på alle nivåer i faget allmenn litteraturvitenskap og veileder på alle nivåer, bachelor, master og doktorgrad. Jeg har også i en årrekke arbeidet med forskerutdanning/-skolering.

 

Faglige interesser

 • Opplysningstidens litteratur og filosofi
 • Klassisisme og barokk
 • Romanens historie
 • Det tyvende århundrets franske filosofi (etterkrigstiden)
 • Mediearkeologi
 • Litteratur og teknologi
 • Filosofisk estetikk
 • Havet som litterært topos

 

Utvalgte forskningsprosjekter

 • Fra Columbus til Kant; litteraturen og det moderne europeiske politiske subjekt.

 • Representations, resources and regulatory governance: high seas and the deep oceans

 • Artistic communities

 • Michel Foucault’s “History of Truth”

 

Verv

 • Styremedlem, Det kongelige norske vitenskapers selskab; leder humanistisk klasse
 • Leder av forskerskolen, Tekst, bilde, lyd, rom.
 • Styremedlem, Nordic Society of Aesthetics.
 • Styremedlem, Norsk Selskap for 1700-tallsstudier.
 • Styremedlem, European Summer School of Cultural Studies (ESSCS).
 • Medlem av Forsknings- og utviklingsutvalget, Norsk kulturråd.

Redaksjonelle oppgaver

 • Redaksjonsmedlem, Foucault studies

Avhandling

 • Livssansen. En studie i Baltasar Graciáns forfatterskap med særlig henblikk på «smaken», 1994, Universitetet i Trondheim

Tidligere prosjekter

 • 2006—2010 À l’ombre des lumières (prosjektleder), NFR-finansiert

 • 2002—2006 Aesthetics Technologies, Media Culture 17702000 (medlem av ledergruppe), NFR-finansiert.

 • 1999—2005 Fabrikken (medlem av forskergruppe), NFR-finansiert.

 • 1999—2002Frihetens århundre, (medlem av ledergruppe), NFR-finansiert.