Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i Teknologi- og Vitenskapsstudier. Mitt arbeid handler om å forstå vitenskapens og teknologiens rolle i samfunnet. Jeg jobber mye med å forstå ulike aspekter ved bærekraftig omstilling, med et særlig fokus på hvordan dette kan gjøres på en demokratisk og inkluderende måte. 

Jeg er for tiden aktiv i følgende forskningsprosjekter:

 • Nestleder, Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS), et nasjonalt forskningssenter med fokus på energi- og klimaomstilling.
 • Leder, Team Society, en NTNU-plattform for samfunnsvitenskapelig og humanistisk energiforskning.
 • Task leader, CINELDI, et nasjonalt forskningssenter med fokus på fremtidens digitale elektrisitetssystem
 • Arbeidspakkeleder, Biopath, et forskningsrådsprosjekt med fokus på arealbruk og biodrivstoffproduksjon
 • Arbeidspakkeleder, DRIVERS, et forskningsrådsprosjekt med fokus på digitalisering og automatisering i transportsektoren
 • Co-chair for en arbeidsgruppe i H2020-prosjektet Energy-SHIFTS, som arbeider med å utforme en Europeisk forskningsagenda for smart forbruk. 

Bøker

Pilot Society and the Energy Transition. The co-shaping of innovation, participation and politics. Kommer i desemer, 2020 og er skrevet sammen med Marianne Ryghaug. Les mer her

 

Vitenskap, Teknologi og Samfunn. En introduksjon til STS (2015). Les mer her

Vitenskap, teknologi og samfunn av Tomas Moe Skjølsvold (Heftet)

Forskningsinteresser

 • Teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet
 • Samfunnsendringer
 • Grønn omstilling: sosiale, politiske og teknologiske utfordringer
 • Smartgrid, fornybar energi og samfunnsendring
 • Digitalisering
 • Produksjon og forståelse av klimakunnskap
 • Klimakommunikasjon
 • Samfunnsteori

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Skjølsvold, Tomas Moe. (2015) Vitenskap, teknologi og samfunn. En introduksjon til STS. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-47889-6.

Del av bok/rapport

 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe. (2019) Nurturing a regime shift toward electro-mobility in Norway. The Governance of Smart Transportation Systems.Towards New Organizational Structures for the Development of Shared, Automated, Electric and Integrated Mobility.
 • Ravn, Malin Noem; Skjølsvold, Tomas Moe. (2016) Arbeidet med å lage barn: Lesbiske par og tredjepartsutfordringer i familieskaping. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe. (2016) Climate Change Communication in Norway. Oxford Research Encyclopedia of Climate Science.
 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe. (2015) The Global Warming of Climate Science: Climategate and the Construction of Scientific Facts. Climates and Cultures.
 • Henriksen, Ida Marie; Skjølsvold, Tomas Moe; Grønning, Ingeborg. (2013) The Cafè Community. Cafè Society.
 • Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Dugstad, Jon. (2013) Building on Norway's Energy Goldmine: Policies for Expertise, Export, and Market Efficiencies. Renewable Energy Governance: Complexities and Challenges.
 • Skjølsvold, Tomas Moe. (2012) Publics in the Pipeline. On Bioenergy and its Imagined Publics in Norway and Sweden. Past and Present Energy Societies. How Energy Connects Politics, Technologies and Cultures.

Rapport/avhandling

 • Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut Holtan. (2012) Towards a new sociology of innovation. The case of bioenergy in Norway and Sweden. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2012. ISBN 978-82-471-3717-8.