Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forsker tilknyttet senter for bærekraftige energistudier (CenSES). Her leder jeg en arbeidspakke med fokus på Norske overgangsstrategier for å nå et grønt energisystem (Les mer her). Jeg har mastergrad i Sosiologi med fokus på teknologi- og ressusrsforvaltning i utviklingsprosjekter og er PhD i teknologi- og vitenskapsstudier, med særlig fokus på problemstillinger knyttet til energiteknologisk innovasjon og samfunnsendring. For tiden er jeg redaktør for Nordic Journal of STS.

Dette semesteret underviser jeg KULT3304 Teknologi, innovasjon og samfunnsendring, og veileder gjerne motiverte masterstudenter - særlig med interesser på energifeltet.

Forskningsinteresser

 • Teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet og samfunnsendringer
 • Grønn omstilling: sosiale, politiske og teknologiske utfordringer
 • Smartgrid, fornybar energi og samfunnsendring
 • Produksjon og forståelse av klimakunnskap
 • Klimakommunikasjon
 • Samfunnsteori

Prosjekter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Skjølsvold, Tomas Moe. (2015) Vitenskap, teknologi og samfunn. En introduksjon til STS. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-47889-6.

Del av bok/rapport

 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe. (2019) Nurturing a regime shift toward electro-mobility in Norway. The Governance of Smart Transportation Systems.Towards New Organizational Structures for the Development of Shared, Automated, Electric and Integrated Mobility.
 • Ravn, Malin Noem; Skjølsvold, Tomas Moe. (2016) Arbeidet med å lage barn: Lesbiske par og tredjepartsutfordringer i familieskaping. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe. (2016) Climate Change Communication in Norway. Oxford Research Encyclopedia of Climate Science.
 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe. (2015) The Global Warming of Climate Science: Climategate and the Construction of Scientific Facts. Climates and Cultures.
 • Henriksen, Ida Marie; Skjølsvold, Tomas Moe; Grønning, Ingeborg. (2013) The Cafè Community. Cafè Society.
 • Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Dugstad, Jon. (2013) Building on Norway's Energy Goldmine: Policies for Expertise, Export, and Market Efficiencies. Renewable Energy Governance: Complexities and Challenges.
 • Skjølsvold, Tomas Moe. (2012) Publics in the Pipeline. On Bioenergy and its Imagined Publics in Norway and Sweden. Past and Present Energy Societies. How Energy Connects Politics, Technologies and Cultures.

Rapport/avhandling

 • Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut Holtan. (2012) Towards a new sociology of innovation. The case of bioenergy in Norway and Sweden. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2012. ISBN 978-82-471-3717-8.