Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har de siste årene kombinert klinisk arbeid som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital med klinisk forskning i samarbeid med Ultralydgruppen ved NTNU.

Fagfelt: Barnekardiologi

Kompetanse: Legespesialist i barnesykdommer. PhD i medisinsk teknologi.

Forskningsaktivitet: Ekkokardiografi hos barn med hovedfokus på avbilding av blodstrøm ved medfødte hjertefeil. NeoDoppler-prosjektet starter i 2017: Kontinuerlig måling av blodstrøm i hjernen hos premature.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner