Bakgrunn og aktiviteter

Jeg kombinerer klinisk arbeid som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital med klinisk forskning i samarbeid med Ultralydgruppen ved NTNU.

Fagfelt: Barnekardiologi

Kompetanse: Legespesialist i barnesykdommer. PhD i medisinsk teknologi.

Forskningsaktivitet: Ekkokardiografi hos barn med hovedfokus på avbilding av blodstrøm ved medfødte hjertefeil. Jobber også med innovasjonen NeoDoppler. Denne nye oppfinnelsen  kan måle blodstrøm i hjernen hos premature og andre syke nyfødte.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner