Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser

 • Litteratur og litteraturvitenskap
 • Resepsjon og sirkulasjon av litteratur
 • Litteratur og kvalitetsforståelser
 • Oversettelse
 • Performativitet
 • Identitet og kultur

Undervisning og veiledning

Jeg underviser og veileder oppgaver i allmenn litteraturvitenskap og i tysk litteratur- og kulturvitenskap. Ta gjerne kontakt hvis du vil drøfte tema for masteroppgave.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Bordemann, Suzanne. (2012) "Man må føre menneskeheten ut av fryktens og den tålmodige sløvhetens primitive stadier-" : om den tyskspråklige resepsjonen av Jon Fosses tidlige dramatikk. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. vol. 15 (1).
 • Bordemann, Suzanne. (2010) "Historia mi er eit spel av samantreff". Bokanmeldelse av Seiness, Cecilie N. "Jon Fosse : poet på Guds jord". Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. vol. 1.
 • Bordemann, Suzanne. (2009) Ønsket om få forklart verden. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. vol. 1.
 • Bordemann, Suzanne. (2007) "Facetten einer Verknüpfung: Mensch und Natur in der deutschsprachigen und norwegischen Rezeption von Jon Fosses "Namnet"". TijdSchrift voor Skandinavistiek. vol. 28 (1).
 • Bordemann, Suzanne. (2005) Da jeg kom til Europa hadde jeg et brennende spørsmål i kofferten min: Blir jeg et annet menneske når jeg snakker et annet språk? Om Yoko Tawada. Programheftet for Trondheim Litteraturfestival 2005.

Bøker

 • Bordemann, Suzanne. (2013) Jon Fosses frühe Dramen und ihre Rezeption in norwegischen und deutschsprachigen Medien. Peter Lang Publishing Group. 2013. ISBN 978-3-631-64059-3. Osloer Beitrage zur Germanistik (42).

Andre

 • Bordemann, Suzanne. (2012) Litterær Salong: samtale med Hallbjørn Rønning om Thomas Mann og romanen Buddenbrooks. Trondheim folkebibliotek [Internett]. 2012-10-16.
 • Bordemann, Suzanne. (2012) "Performative Aesthetics": forskerpanél på Teaterhuset Avant Garden under teaterfestivalen BASTARD 9.-14. september 2012. Tema: performativitet, nyere teaterformer og resepsjonen av disse. Teaterhuset Avant Garden [Internett]. 2012-09-13.
 • Bordemann, Suzanne. (2012) Programledelse på Teaterhuset Avant Garden. Kveldens program: 1. Performance "Alltid ei anna" med improvisasjonsgruppen DVELL. 2. Samtale med publikum om improvisasjon som etisk praksis. Teaterhuset Avant Garden [Internett]. 2012-11-28.
 • Bordemann, Suzanne. (2011) Anna Kim - en nomade i litteraturen. Suzanne Bordemann og Arild Vange samtaler med Anna Kim. Arrangør: Norsk Forfattersentrum og Institutt for moderne fremmedspråk. null [Internett]. 2011-09-30.
 • Bordemann, Suzanne. (2011) Ikke overse oversetteren! Se Gunnhild Øyehaug, Cathrine Strøm, Thomas Lundo og Arild Vange. Arrangør og programleder for et arrangement med gjesteforedrag og paneldebatt med fire oversettere av samtidslyrikk. Seminar, gjesteforedrag og paneldebatt . Institutt for moderne fremmedspråk og Norsk Forfattersentrum; NTNU, Dragvoll. 2011-11-23 - 2011-11-23.
 • Bordemann, Suzanne; Myrstad, Anne Marit. (2011) Intimacy, gender and artistic value. Conflicts og negotiations: Gender and aesthetic value in modern art, film and literature . Prosjektet "Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting ...; Humboldt-Universität zu Berlin. 2011-03-23 - 2011-03-25.
 • Bordemann, Suzanne. (2009) Deltagelse i paneldebatt om Jon Fosses forfatterskap. Jon Fosse-dagane i Strandebarm (i anledning Fosses 50års-dag) ; 2009-08-14 - 2009-08-16.
 • Bordemann, Suzanne. (2009) The reception of the early performances of Jon Fosse`s plays in the German and the Norwegian press scene. Foredrag og deltakelse i paneldebatt. Festspillene i Bergen: Regissører, forfattere og dramaturger om Fosse . Festspillene i Bergen; Bergen. 2009-05-23 - 2009-05-24.