Bakgrunn og aktiviteter

Dr.philos ved det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim med avhandling om spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet. Jobber som forsker AFFU, St.Olavs Hospital.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner