Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsfokus på bærekraftig konsumentatferd, psykologiske faktorer knyttet til klimaforandring og modeller/intervensjoner som skal forandre atferd

Professor i sosialpsykologi og kvantitative metoder, Institutt for psykologi, SVT - fakultetet. Studerte psykologi med fordypning miljøpsykologi på Ruhr universitet i Bochum, Tyskland (1992-1999) hvor han også tok sin doktorgrad i et prosjekt angående virkning av vaner på transportmiddelvalg (2001-2005). Førsteamanuensisstilling ved NTNU,2007. Professorkompetanse i sosialpsykologi (2010) og kvantitative forskningsmetoder (2012). Siden 2011 forskningsleder på Psykologisk institutt og er kontaktperson i forskningsgruppen «Consumption, environment and traffic» på psykologisk institutt bestående av Prof. Mehmet Mehmetoglu, Prof. Torbjørn Rundmo, Prof. Hermundur Sigurdsson, 1st amanuensis Timo Lajunen, 1st amanuensis Hroar Klempe, Prof. II Paul C. Stern, en rekke stipendiater og ham selv.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Kløckner, Christian. (2015) The Psychology of Pro-Environmental Communication: Going beyond standard information strategies. Palgrave Macmillan. 2015. ISBN 978-1-137-34831-9.

Del av bok/rapport

 • Zaikina, Veronika; Matusiak, Barbara Szybinska; Kløckner, Christian. (2014) NEW MEASURES OF LIGHT MODELLING. PROCEEDINGS of CIE 2014 "Lighting Quality and Energy Efficiency".
 • Kløckner, Christian. (2013) How Powerful are Moral Motivations in Environmental Protection?: An Integrated Model Framework. Handbook of Moral Motivation.
 • Kløckner, Christian; Verplanken, Bas. (2013) Yesterday's habits preventing change for tomorrow? The influence of automaticity on environmental behviour. Environmental Psychology. An Introduction.
 • Kløckner, Christian. (2012) Nye måter å fremme miljøvennlig atferd på - kan miljøvernbudskap tilpasses en rockefestival?. Norsk miljøpsykologi.
 • Klöckner, Christian. (2011) Towards a psychology of climate change. The economic, social, and political elements of climate change.
 • Kløckner, Christian. (2011) Should I Buy Organic Food? A Psychological Perspective on Purchase Decisions. ORGANIC FOOD AND AGRICULTURE – NEW TRENDS AND DEVELOPMENTS IN THE SOCIAL SCIENCES.

Andre

 • Sopha, Bertha Maya; Klöckner, Christian. (2010) Psychological Factors underlying Norwegian Households' Adoption of Wood Pellet Heating. Renewable Energy Research Conference . Centre for Renewable Energy; Trondheim. 2010-06-07 - 2010-06-08.
 • Sopha, Bertha Maya; Klöckner, Christian; Hertwich, Edgar G.. (2010) The influence of the social network structure on the diffusion of heating system in Norway. In Ernst, A. and Kuhn, S. (Eds) 2010. Proceeding of 3th World Congress on Social Simulation WCSS 2010, Kassel, Germany: Center for Environmental Systems Research, University of Kassel. 3th World Congress on Social Simulation WCSS 2010 ; 2010-09-06 - 2010-09-09.
 • Holgersen, Katrine Høyer; Bøe, Hans Jakob; Klöckner, Christian; Holen, Are. (2009) The use of Post-Traumatic Symptom Scale (PTSS) across three decades. ECOTS 2009 . ESTSS - European Society for Traumatic Stress Studie; Oslo. 2009-06-15 - 2009-06-18.
 • Klöckner, Christian. (2009) Towards a Psychology of Climate Change. Klima 2009 / Climate 2009 . Research and Transfer Centre "Applications of Life Sciences"; Hamburg. 2009-11-02 - 2009-11-06.