Odne Stokke Burheim

Professor

Institutt for energi- og prosessteknikk
73412417 91707856
Varmeteknisk, B242, Gløshaugen, Kolbjørn Hejes v 1B, 7034 Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Se Engelsk Versjon

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner