Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med områdene norskdidaktikk, vurdering, literacy (lesing og skriving) og skoleutvikling i nært samarbeid med både utdanningsmyndigheter, praksisutøvere og internasjonale forskningsmiljø. Jeg har lærerutdanning og ph.d. i nordisk litteratur fra NTNU, og har praktisert som lærer både i barneskole, ungdomsskole og i videregående opplæring. Jeg har vært involvert i forskningsprosjekter i Norge, Sverige, Etiopia og New Zealand. 

Jeg er prosjektleder for det NFR-finansierte prosjektet Going gradeless (2020-2025) og medlem av styringsgruppen til forskergruppen PLAC ved NTNU.

Jeg er hovedredaktør for Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis og sitter i redaksjonsrådene for tidsskriftene Teachers and Teaching: Theory and Practice, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice og Educational Assessment, Evaluation and Accountability.

Jeg deltar i ulike forskningsnettverk som AERA Division H: Research, Evaluation, and Assessment in schools, ICSEI og AEA Europe.

Jeg har samarbeidet med utdanningsmyndigheter i en rekke sammenhenger, blant annet som medlem av Faglig råd for lærerutdanning 2025, Utdanningsdirektoratets Eksamensgruppe, og i arbeidet med Overordnet del av læreplanen for Kunnskapsdepartementet.

Jeg har også vært koordinator for et kull med doktorgradsstudenter i NAFOL, den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning. Jeg har utviklet en rekke nettbaserte videoforelesninger om lesing, vurdering, skoleutvikling og norskfaglige emner som kan ses her.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2022

2021

2020

2019

 • Morud, Elin Bø; Amdal, Arne Kristian; Fjørtoft, Henning; Utgaard, Sissel. (2019) Teachers’ assessment literacy and professional development in VET. Negotiating roles, knowledges, and the place of academic subjects. ICSEI 2019 . ICSEI/Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2019) Leveraging culturally specific practices in design-based research-practice partnerships: Participatory dialogue in Norwegian schools. AERA 2019 . American Educational Research Association; Toronto. 2019-04-05 - 2019-04-09.

2018

 • Amdal, Arne Kristian; Utgaard, Sissel; Fjørtoft, Henning; Morud, Elin Bø. (2018) Teachers’ assessment literacy and professional development in VET. Negotiating roles, knowledges, and the place of academic subjects. 2018 Earli Sig 1 . University of Helsinki; Helsinki. 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Fjørtoft, Henning. (2018) Assessment and Learning. Invitert foredrag og workshop . Université de Mons Faculté de traduction et d'interprétation; Mons. 2018-05-15.
 • Fjørtoft, Henning. (2018) Autentisitet i vurdering på yrkesfag. NORDYRK 2018 . NORDYRK; Lillestrøm. 2018-06-11 - 2018-06-13.
 • Fjørtoft, Henning. (2018) Vurdering og yrkesfag – hva er det, hvordan gjør vi det?. Yrkesfagkonferansen 2018 ; Trondheim. 2018-02-06.
 • Fjørtoft, Henning. (2018) Å tenke sammen om undervisning. Utvikling av en intervensjon for læreres læring. Acta Didactica Norge. vol. 12 (3).

2017

2016

 • Fjørtoft, Henning. (2016) Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. 2. utgave. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1836-3.
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Leseveiledere i grunnskolen. Vurderingens rolle i tverrfaglig samarbeid. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Vurdering av muntlighet i klasserommet. 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk.
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Vurdering i matematikk: samtalens betydning i klasserommet. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Vurdering som integrerende element i norskfaget. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Workshop om rammeverk for eksamensformer. Workshop om rammeverk for eksamensformer . Utdanningsdirektoratet; Asker. 2016-03-15.
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Å lese og (ikke) forstå. Närmare Norden . Uniwersytet SWPS; Warszawa. 2016-05-13.
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2016) Innledning. Vurdering og vurderingskompetanse. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2016) Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215025889.
 • Hafskjold, Bjørn; Fjørtoft, Henning; Gynnild, Vidar; Løkås, Marita; Sindre, Guttorm; Jenkins Slutås, Christina. (2016) Gode vurderingsformer ved NTNU - veien videre. 2016.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2016) Validity as threshold concept to develop assessment cultures in schools. 2016 AERA Annual Meeting . AERA; Washigton DC. 2016-04-08 - 2016-04-12.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2016) Å utvikle tolkningsfellesskap i skolen: et verktøy og et kart for vurdering. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..

2015

 • Amdal, Arne Kristian; Guldal, Tale Margrethe; Fjørtoft, Henning. (2015) Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-321-0405-5.
 • Brønd, Kirsten Frøhlich; Fjørtoft, Henning; Gustafson, Trine; Heckmann, Lene Skovbo; Pam, Hook; Iverssøn, Victoria Grønning; Jensen, Annette Hildebrand; Marzano, Robert J; Nielsen, Bodil; Nottingham, James; Petty, Geoff. (2015) Læringsmål og taksonomiske redskaber. Dafolo Forlag. 2015. ISBN 9788771600766. Undervisning og læring (7423).
 • Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Lyngsnes, Kitt; Myhre, Hege; Fjørtoft, Henning. (2015) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Trøndelag, pulje 2. 2015.
 • Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning. (2015) Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. 2015. ISBN 978-82-91100-10-4.

2014

 • Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Fjørtoft, Henning; Bysveen, Åslaug. (2014) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Sør-Trøndelag, pulje 1. 2014.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Grunnleggende ferdigheter i norsk. Innføring i grunnleggende ferdigheter : praktisk arbeid på fagenes premisser.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Hele skolen skriver. Skolebasert kompetansetutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet. 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Leserammeverk i norsk grunnopplæring. Om validitet i LUS, SOL og Leselos. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Norskdidaktikk. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788245014129. LNUs skriftserie (198).
 • Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2014) Hvordan utvikle vurderingskulturer?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).

2013

 • Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Fjørtoft, Henning; Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. (2013) Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232102891.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Vurderingspraksiser i matematikkfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Vurderinspraksiser i norskfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.

2012

2011

 • Fjørtoft, Henning; Helland, Frode. (2011) Jordsanger : Økokritiske analyser av Inger Christensens lange dikt. 2011. ISBN 978-82-471-3078-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (257).