Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med områdene norskdidaktikk, vurdering, literacy (lesing og skriving) og skoleutvikling i nært samarbeid med både utdanningsmyndigheter, praksisutøvere og internasjonale forskningsmiljø. Jeg har lærerutdanning og doktorgrad (ph.d.) i nordisk litteratur fra NTNU, og har praktisert som lærer både i barneskole, ungdomsskole og i videregående opplæring. For tiden er jeg involvert i forskningsprosjekter i tre land: Norge, Etiopia og New Zealand. 

Jeg har utviklet en rekke nettbaserte videoforelesninger om lesing, vurdering, skoleutvikling og norskfaglige emner:

Vurdering

Hva er vurdering? Baklengs planlegging Hva er kompetanse? Operasjonalisering av kompetansemål

Egenvurdering Formativ og summativ vurdering Metoder for formativ vurdering

Vurderingssystemer og vurderingens historie i Norge Konstruktivisme

Bevis for læring - kan alt vurderes? Vurdering for læring og ledelse Hvordan lage en rubrikk

Digitale vurderingsverktøy Undervisningsdesign Undervisningsmodus

 

Norskdidaktikk

Norskfaget i Kunnskapsløftet Norskfaget mellom dannelse og kompetanse Muntligkompetanse og klasseromssamtaler

Undervisningsdesign og litteraturundervisning Oppgave- og kriteriedesign Didaktiske utfordringer i tekstvurdering Tekstlingvistikk


Lesing

Hva er lesing? Teoretiske modeller for lesing Leseferdigheter og lesestrategier

Feedback og læring Hva må vi vite om vurdering av elevers lesekompetanse? Undervisningsstrategier som fremmer leseforståelse

Begrepsorientert leseundervisning Læreboka som sammensatt tekst Samtaler i klasserommet - Muntligkompetanse og klasseledelse 

Litteraturlaboratorium - Undervisningsstrategi for skjønnlitteratur Cloze som vurderingsform Å lage en boktrailer

 

Skoleutvikling

PLN - personlig lærende nettverk Aksjonsforskning og aksjonslæring Hva er en leseveileder?

Leseveilederens oppgaver og ansvarsområder Grunnleggende ferdigheter for tenåringer Seks modeller for leseveiledning Samarbeid med rektorer om leseveiledning og skoleutvikling        

 

Nordisk litteratur

Litteraturhistorie og litteraturhistoriografi del 1 Litteraturhistorie og litteraturhistoriografi del 2

Litteraturhistorie og litteraturhistoriografi del 3 Norrøn lyrikk Voluspå Folkeviser

“Olav og Kari” Camilla Collett del 1 Camilla Collett del 2 Camilla Collett del 3 Camilla Collett del 4

Modernitet og modernisme Gunvor Hofmo Rolf Jacobsen: “Byens metafysikk”

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

 • Morud, Elin Bø; Amdal, Arne Kristian; Fjørtoft, Henning; Utgaard, Sissel. (2019) Teachers’ assessment literacy and professional development in VET. Negotiating roles, knowledges, and the place of academic subjects. ICSEI 2019 . ICSEI/Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2019) Leveraging culturally specific practices in design-based research-practice partnerships: Participatory dialogue in Norwegian schools. AERA 2019 . American Educational Research Association; Toronto. 2019-04-05 - 2019-04-09.

2018

 • Amdal, Arne Kristian; Utgaard, Sissel; Fjørtoft, Henning; Morud, Elin Bø. (2018) Teachers’ assessment literacy and professional development in VET. Negotiating roles, knowledges, and the place of academic subjects. 2018 Earli Sig 1 . University of Helsinki; Helsinki. 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Fjørtoft, Henning. (2018) Assessment and Learning. Invitert foredrag og workshop . Université de Mons Faculté de traduction et d'interprétation; Mons. 2018-05-15.
 • Fjørtoft, Henning. (2018) Autentisitet i vurdering på yrkesfag. NORDYRK 2018 . NORDYRK; Lillestrøm. 2018-06-11 - 2018-06-13.
 • Fjørtoft, Henning. (2018) Vurdering og yrkesfag – hva er det, hvordan gjør vi det?. Yrkesfagkonferansen 2018 ; Trondheim. 2018-02-06.
 • Fjørtoft, Henning. (2018) Å tenke sammen om undervisning. Utvikling av en intervensjon for læreres læring. Acta Didactica Norge. vol. 12 (3).

2017

2016

 • Fjørtoft, Henning. (2016) Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. 2. utgave. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1836-3.
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Leseveiledere i grunnskolen. Vurderingens rolle i tverrfaglig samarbeid. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Vurdering av muntlighet i klasserommet. 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk.
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Vurdering i matematikk: samtalens betydning i klasserommet. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Vurdering som integrerende element i norskfaget. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Workshop om rammeverk for eksamensformer. Workshop om rammeverk for eksamensformer . Utdanningsdirektoratet; Asker. 2016-03-15.
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Å lese og (ikke) forstå. Närmare Norden . Uniwersytet SWPS; Warszawa. 2016-05-13.
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2016) Innledning. Vurdering og vurderingskompetanse. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2016) Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215025889.
 • Hafskjold, Bjørn; Fjørtoft, Henning; Gynnild, Vidar; Løkås, Marita; Sindre, Guttorm; Jenkins Slutås, Christina. (2016) Gode vurderingsformer ved NTNU - veien videre. 2016.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2016) Validity as threshold concept to develop assessment cultures in schools. 2016 AERA Annual Meeting . AERA; Washigton DC. 2016-04-08 - 2016-04-12.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2016) Å utvikle tolkningsfellesskap i skolen: et verktøy og et kart for vurdering. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..

2015

 • Amdal, Arne Kristian; Guldal, Tale Margrethe; Fjørtoft, Henning. (2015) Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-321-0405-5.
 • Brønd, Kirsten Frøhlich; Fjørtoft, Henning; Gustafson, Trine; Heckmann, Lene Skovbo; Pam, Hook; Iverssøn, Victoria Grønning; Jensen, Annette Hildebrand; Marzano, Robert J; Nielsen, Bodil; Nottingham, James; Petty, Geoff. (2015) Læringsmål og taksonomiske redskaber. Dafolo Forlag. 2015. ISBN 9788771600766. Undervisning og læring (7423).
 • Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Lyngsnes, Kitt; Myhre, Hege; Fjørtoft, Henning. (2015) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Trøndelag, pulje 2. 2015.
 • Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning. (2015) Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. 2015. ISBN 978-82-91100-10-4.

2014

 • Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Fjørtoft, Henning; Bysveen, Åslaug. (2014) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Sør-Trøndelag, pulje 1. 2014.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Grunnleggende ferdigheter i norsk. Innføring i grunnleggende ferdigheter : praktisk arbeid på fagenes premisser.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Hele skolen skriver. Skolebasert kompetansetutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet. 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Leserammeverk i norsk grunnopplæring. Om validitet i LUS, SOL og Leselos. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Norskdidaktikk. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788245014129. LNUs skriftserie (198).
 • Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2014) Hvordan utvikle vurderingskulturer?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).

2013

 • Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Fjørtoft, Henning; Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. (2013) Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232102891.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Literacy - skolens største utfordring? Anmeldelse av Skjelbred og Veum (red.): Literacy i læringskontekster. Norsklæreren.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Nærlesing på ungdomstrinnet. Norsklæreren.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Vurderingspraksiser i matematikkfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Vurderinspraksiser i norskfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti; Irgens, Eirik J.; Dahl, Thomas. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. 2013.

2012

2011

 • Fjørtoft, Henning; Helland, Frode. (2011) Jordsanger : Økokritiske analyser av Inger Christensens lange dikt. 2011. ISBN 978-82-471-3078-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (257).

2010

 • Fjørtoft, Henning. (2010) Vurdering og læring i norsk skriftlig. Mot en kriteriebasert skrivepedagogikk. Vurdering for læring i fag.

2009

 • Fjørtoft, Henning. (2009) Vurdering i høyere utdanning: rubrikker som verktøy i nordiskfaget. UNIPED (Tromsø). vol. 32 (1).

2007

 • Fjørtoft, Henning. (2007) Vurdering og vurderingsverktøy. Norsklæreren.

2006

 • Fjørtoft, Henning. (2006) Backwards by design. Modulkart og modulplaner som læringsverktøy. Norsklæreren.

2005

2001