Bakgrunn og aktiviteter

 

I 2018 disputerte jeg på om legghevningstrening av pasienter med røykeben forbedrer plagene de erfarer. Dette var tilfelle ellers har vi også vist at det er relatert til endringer av mitokondriefunksjon (kraftverket i cellene) i leggmuskelen. 

Den Norske forening for karkirurger har nå planlagd til å studere denne treningen videre i en national randomisert klinisk studie.

Jeg er spesielt interessert i Anatomi og for øyeblikket underviser jeg som førsteamanuensis i Anatomi medisin studenter ved fakultetet for helse og medisin ved NTNU. 

Som lege har jeg jobbet flere år som generell kirurg og gjort forskjellige operasjoner innenfor barnekirurgi, gastrokirurgi, karkirurgi, mamma-endokrin kirurgi og urologi. 

For øyeblikket er  jeg  i spesialisering til spesialist i allmennmedisin og eier min egen fastlegepraksis i Trondheim

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • van Schaardenburgh, Michel; Wohlwend, Martin; Rognmo, Øivind; Mattsson, Erney. (2017) Patients with intermittent claudication decrease or increase walking performance after an exercise intervention and this response relates to mitochondrial function. Cell symposia Exercise metabolism . Cell; Gøteborg. 2017-05-21 - 2017-05-23.
  • van Schaardenburgh, Michel; Wohlwend, Martin; Rognmo, Øivind; Mattsson, Erney. (2017) Training Of Claudicants Can Also Be Harmful. ESVS 2017 ; Lyon. 2017-09-19 - 2017-09-22.
  • van Schaardenburgh, Michel. (2016) " Fem Pluss" Legghveningstrening forbedrer gangdistansehos pasienter med claudicatio intermittens. Kirurgisk høstmøte . norsk karkirurgisk forening; Holmenkollen park hotel. 2016-10-27 - 2016-10-27.
  • van Schaardenburgh, Michel. (2016) Claudicatio, trening, mitokondriefunsjon og CPET. Forum for klinisk Fysiologi – Sirkulasjon, Gassutveksling og Ventilasjon ; Trondheim. 2016-01-13 - 2016-01-14.
  • van Schaardenburgh, Michel. (2016) Gå lengre med fem om dagen. Midt norsk karkirurgisk vintermøte . Midt norsk karkirurgisk forening; Trondheim. 2016-11-24.
  • van Schaardenburgh, Michel; Wohlwend, Martin Rainer; Rognmo, Øivind; Mattsson, Erney. (2016) "Fem pluss" Legghevingstrening forbedrer gangdistanse hos pasenter med Clauducatio Intermittens. Kirurgisk Høstmøte ; 2016-10-25 - 2016-10-27.
  • van Schaardenburgh, Michel. (2014) En økt av legghevninger gir forbedringer in mitokondriefunksjon hos klaudikanter. Kirurgisk høstmøte . Norsk forening for karkirurgi; Oslo. 2014-10-21 - 2014-10-21.
  • van Schaardenburgh, Michel. (2014) One bout of calf raises induces improvements of mitochondrial function in claudicants. ESVS 2014 . The European society for Vascular Surgery; Stockholm. 2014-09-22 - 2014-09-26.