Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er faer i spesialisering til spesialist i allmennmedisin

Siden 2012 er jeg Ph.d. kandidat. Jeg forsker på effekten om legghevningstrening av pasienter med røykeben forbedrer plagene de erfarer. Vi ser også på om mitokondriefunksjon (kraftverket i cellene) i leggmuskelen forbedres av denne trening. 

Mine veilederne er professor Erney Mattsson og post doc. Øivind Rognmo

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre