Bakgrunn og aktiviteter

Anne Berit Emstad er innovasjonsleder ved institutt for lærerutdanning, og er koblet tett opp mot universitetsskolene i Trondheim. En av hennes oppgaver er å  utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid, være døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere

Hun har tidligere jobbet som førsteamanuensis PhD i både pedagogikk og skoleledelse. Hun har gjennomført forskningsprosjekter knyttet skoleledelse, kulturskoler, skolevurdering, nyutdannede lærere og lærerutdanning. Hun deltar i både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og forskningsnettverk, og forsker i feltet, gjerne sammen med skoleledere når hun jobber med skoleutvikling og forbedring av praksis. Hun har bred undervisningserfaring fra grunnskolen, lærerutdanning og skolelederutdanning. Hun har også jobbet som pedagogisk konsulent på skoleeiernivå i mange år. Hun har utgitt artikler og bøker og deltatt som invitert foredragsholder kommuner og konferanser, og deltatt på internasjonale og nasjonale konferanser med paperpresentasjoner.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Emstad, Anne Berit; Birkeland, Ide Katrine. (2020) Lærende ledelse Skolelederes rolle i å utvikle en profesjonell læringskultur. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 9788215030753.
  • Emstad, Anne Berit; Angelo, Elin. (2015) Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 9788202482459.
  • Emstad, Anne Berit. (2014) Skolevurdering. Et verktøy for ledelse, utvikling og læring i skolen. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232102761.

Del av bok/rapport

  • Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit. (2020) Realizing data-driven changes and teacher agency in upper secondary schools through formative interventions. Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings.
  • Vennebo, Kirsten Foshaug; Emstad, Anne Berit; Nilsen, Nils Ole. (2020) Hvordan opplever og vurderer førstegangsrektorer veiledning i nasjonale rektorutdanninger?. Ledelse innenfra.
  • Emstad, Anne Berit. (2019) Applying teaching practicum Experiences to challenging situations: A study on newly qualified teachers. Dimensions and emerging themes in teaching practicum. A global perspective.
  • Angelo, Elin; Emstad, Anne Berit. (2017) Skolekonsepter som blir til i samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen.
  • Emstad, Anne Berit. (2017) Mikropolitiske prosesser i spill i etterkant av videreutdanning. Kunnskap for en bedre skole. Etter- og videreutdanning som strategi..
  • Emstad, Anne Berit; Buland, Trond Hallgeir. (2017) Skolevurdering som verktøy for utvikling. Ledelse i fremtidens skole.