Bakgrunn og aktiviteter

Anne Berit Emstad er innovasjonsleder ved institutt for lærerutdanning, og er koblet tett opp mot universitetsskolene i Trondheim. En av hennes oppgaver er å  utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid, være døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere

Hun er professor i skoleledelse. Hun har tidligere undervist i både pedagogikk i lærerutdanningen og master i skoleledelse og rektorutdanningen. Hun har gjennomført forskningsprosjekter knyttet skoleledelse, kulturskoler, skolevurdering, nyutdannede lærere og lærerutdanning. Hun deltar i både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og forskningsnettverk, og forsker i feltet, gjerne sammen med skoleledere når hun jobber med skoleutvikling og forbedring av praksis. Hun har bred undervisningserfaring fra grunnskolen, lærerutdanning og skolelederutdanning. Hun har også jobbet som pedagogisk konsulent på skoleeiernivå i mange år. Hun har utgitt artikler og bøker og deltatt som invitert foredragsholder kommuner og konferanser, og deltatt på internasjonale og nasjonale konferanser med paperpresentasjoner.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit. (2021) Ledelse for en inkluderende skole - også for elever med et stort læringspotensial. Fagbokforlaget. 2021. ISBN 9788245037463.
  • Emstad, Anne Berit; Birkeland, Ide Katrine. (2020) Lærende ledelse Skolelederes rolle i å utvikle en profesjonell læringskultur. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 9788215030753.
  • Emstad, Anne Berit; Angelo, Elin. (2015) Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 9788202482459.
  • Emstad, Anne Berit. (2014) Skolevurdering. Et verktøy for ledelse, utvikling og læring i skolen. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232102761.

Del av bok/rapport