Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet lege og i ferd med å ta spesialisering i BUP. Våren 2017 disputerte jeg for PhD graden med avhandlingen: "Youth at risk: Childhood adversity, psychopathology, and quality of life among adolescents in residential youth care."

Bakgrunn

  • Cand.Med. 2001 (Universitetet i Tromsø)
  • 2003-09 ansatt som LIS ved St.Olavs Hospital ved hhv Avdeling for patologi og med.genetikk, Kreftavdelingen og Kvinneklinikken i ulike perioder
  • 2009 startet spesialistutdanning i Barne- og ungdomspsykiatri
  • Vår 2013 ansatt som PhD-stipendiat ved BUP klinikk i en 4 års stilling.

Interesseområder

Jeg er interessert i psykisk helse hos barn og unge, og spesielt i langtidsfølger av overgrepserfaringer.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Greger, Hanne Klæboe. (2017) Youth at risk: Childhood adversity, psychopathology, and quality of life among adolescents in residential youth care. 2017. ISBN 978-82-326-2367-9.