Irmelin Kjelaas

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning
41105701
Rotvoll Bygg B, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Eide, Ketil; Kjelaas, Irmelin; Larsgaard, Ann Kristin. (2017) Hjem eller institusjon? Om tvetydigheten i omsorgsarbeid med enslige mindreårige flyktninger bosatt i kommunene. Tidsskrift for velferdsforskning. vol. 20 (4).
  • Kjelaas, Irmelin. (2017) "Ja, da begynner vi rett på, Amir, det som er, er at du har en mamma som døde i 2009, stemmer det?" – Om enslige asylbarns deltakelse i samtaler med miljøarbeidere i barnevernet. Barn. vol. 2-3.
  • Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil. (2017) Vi skal ha fest hver dag. - Om kommunikative utfordringer i omsorgsarbeid med enslige asylbarn. Barn i Norge.
  • Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil. (2015) Barnets stemme i tolkemedierte samtaler. Norges Barnevern.
  • Kjelaas, Irmelin. (2009) "Trollet bodde i vann med fart i" - om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn. NOA. Norsk som andrespråk. vol. 25 (2).

Del av bok/rapport

  • Kjelaas, Irmelin. (2017) Flerspråklighet i skolen. Norsk 5-10: Språkboka.

Rapport/avhandling

  • Kjelaas, Irmelin. (2017) «Vi lærer mye, vi kan ha det morsomt, vi kan føle at vi er til nytte. Det er veldig mange positive ting. Vi har jo rett og slett blitt knytta til han». Evalueringsrapport – vennefamilieaktiviteten til Trondheim Røde Kors. 2017.
  • Kjelaas, Irmelin. (2016) Barns deltakelse i institusjonelle samtaler. En studie av samtaler mellom enslige asylbarn og miljøarbeidere på omsorgssenter. 2016. ISBN 978-82-326-1340-3.