Irmelin Kjelaas

Førsteamanuensis i norsk

Institutt for lærerutdanning
41105701
Kalvskinnet

Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsprosjekter:

Language, Integration and Media [LIM], https://www.ntnu.no/isl/lim

Coming of Age in Exile [CAGE], https://cage.ku.dk/

Children and Catastrophes in Fictional Narratives [ChilCa], https://www.ntnu.no/ilu/chilca

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kjelaas, Irmelin. (2020) Samtaler med enslige flyktningbarn. Gyldendal Akademisk. 2020. ISBN 9788205406018.

Del av bok/rapport

  • Kjelaas, Irmelin. (2017) Flerspråklighet i skolen. Norsk 5-10: Språkboka.

Rapport/avhandling

  • Kjelaas, Irmelin. (2017) «Vi lærer mye, vi kan ha det morsomt, vi kan føle at vi er til nytte. Det er veldig mange positive ting. Vi har jo rett og slett blitt knytta til han». Evalueringsrapport – vennefamilieaktiviteten til Trondheim Røde Kors. 2017.
  • Kjelaas, Irmelin. (2016) Barns deltakelse i institusjonelle samtaler. En studie av samtaler mellom enslige asylbarn og miljøarbeidere på omsorgssenter. 2016. ISBN 978-82-326-1340-3.