Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Bjerck, Hein Bjartmann; Breivik, Heidi Mjelva; Fretheim, Silje Elisabeth; Piana, Ernesto; Skar, Birgitte; Tivoli, Angélica M.; Zangrando, Atilio Francisco. (2016) Marine Ventures - Archaeological perspectives on Human-Sea relations. Equinox Publishing. 2016. ISBN 9781781791363.
 • Skar, Birgitte; Flemming, Nic; Cagatay, Namic; Galanidou, Nena; Jöns, Hauke; Chiocci, Francesco Latino; Lericolais, Gilles; Missian, Tina; Moore, Fionnbarr; Rosentau, Alar; Sakellariou, Dimitris; Stevenson, Alan; Weerts, Henk. (2014) Land beneath the Waves- Submerged landscapes and sea Level change. A joint geoscience-humanities strategy for European Continental Shelf Prehistoric Research. 2014. ISBN 978-94-920430-3-0. European Marine Board Position Paper (21).

Del av bok/rapport

 • Skar, Birgitte; Lidén, Kerstin; Eriksson, Gunilla; Sellevold, Berit J.. (2016) A Submerged Mesolithic Grave Site reveals Remains of the First Norwegian seal Hunters. Marine Ventures - Archaeological perspectives on Human-Sea relations..
 • Skar, Birgitte. (2012) Vega - verdensarv og verdiskapning,visjon og virkelighet?. Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. Presentasjoner fra NIKUs strategiske instituttprogrammer 2006-2010.
 • Skar, Birgitte; Nymoen, Pål. (2011) The Unappreciated Cultural Landscape: indications of submerged Mesolithic settlement along the Norwegian southern coast. Submerged Prehistory.
 • Daugstad, Karoline; Rønningen, Katrina; Skar, Birgitte. (2006) Jordbruket sett fra nasjonale og internasjonale premissgivere. En analyse av "kulturarv", "aktivt jordbruk" og "verdiskaping". Jordbrukets rolle som kulturbærer.
 • Daugstad, Karoline; Rønningen, Katrina; Skar, Birgitte. (2005) Lessons learned, recommendations. Agriculture's role as an upholder of cultural heritage. Report from a workshop.
 • Daugstad, Karoline; Rønningen, Katrina; Skar, Birgitte. (2005) The cultural heritage of agriculture. Agriculture's role as an upholder of cultural heritage. Report from a workshop.
 • Guttormsen, Torgrim Sneve; Skar, Birgitte. (2005) Vi skaper landskapet i vårt bilde. Kulturminner - en ressurs i tiden.
 • Fry, Gary; Jerpåsen, G.; Skar, Birgitte. (2003) Prediction models for cultural heritage conservation and forest planning. Scandinavian archaeological practice - in theory. Proceedings from the 6th Nordic TAG Conference.

Rapport/avhandling

 • Sætren, Anne; Fløisand, Inga; Swensen, Grete; Skar, Birgitte. (2012) Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. Presentasjoner fra NIKUs strategiske instituttprogrammer 2006-2010. 2012. ISBN 978-82-8101-105-2. NIKU Tema (39).
 • Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Skar, Birgitte; Risan, Thomas; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Jerpåsen, Gro Bjørnstad; Harvold, Kjell; Næss, Camilla; Larsen, Kari Ch.; Kelman, Ilan; Bruteig, Inga Elise; Fageraas, Knut. (2011) Øyfolkets fortellinger. 2025 - scenarioer fra Smøla, Frøya og Vega. 2011. ISBN 978-82-426-2234-1. NINA rapport (653).
 • Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Næss, Camilla; Skar, Birgitte; Larsen, Kari Ch.; Harvold, Kjell; Kelman, Ilan. (2009) Frøyas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Frøya 12. – 13. mai 2009. 2009. ISBN 978-82-426-2054-5. NINA rapport (482).
 • Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Bruteig, Inga Elise; Svarstad, Hanne; Skar, Birgitte; Risan, Thomas; Fageraas, Knut. (2008) Vegas framtid formes nå. Rapport fra scenarioutviklingsseminar Vega 23. – 24. september 2008. 2008. ISBN 978-82-426-1964-8. NINA rapport (399).
 • Omland, Atle; Skar, Birgitte; Fageraas, Knut. (2007) Kulturminner og verdiskaping i Norden. Nordisk workshop, Oslo 2.-3. mai 2007. 2007. ISBN 978-92-893-1622-4.