73592284 91897592
Erling Skakkes gate 47A, Schøninghuset * B335

Bakgrunn og aktiviteter

Hans K. Stenøien

Jeg arbeider med spørsmål knyttet til hvordan biologisk diversitet oppstår og forsvinner, artsdannelse hos torvmoser og menneskets historie.

Jeg er leder av Systematikk og Evolusjonsgruppa (SEG) ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

2016

2015

2014