Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde

Samlingsansvarlig for de kulturhistoriske samlingene ved Vitenskapsmuseet og faggruppeleder for Indre forvaltning ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie. 

Faglige interesser

 • Jernaldder og middelalder

 • Materiell kultur, særlig metallarbeider

 • Metallsøkerfunn og norsk sentralplassforskning

 • Kulturkontakt mellom Kontinentet og Skandinavia i vikingtiden

 • Kristen kunst og arkitektur

Forskningssprosjekt

Organiseringen av landskapet – Stedsnavn, bebyggelse og samfunn i det 1. årtusenet e.Kr.

Deltakelse i forskergrupper

Organising landscape:

https://www.ntnu.no/museum/landskap

Nidaros: Transitions and Traditions:

https://nidarosprosjektet.com/

Samarbeid

Excellence Cluster Topoi (www.topoi.org)

Bakgrunn

Født 1974 i Hamburg. Gift, 2 barn, f. 2007 og 2011.

Utdannelse

 • 2011-2012 Etterutdanning innen arkivkunnskap (50 stp) ved Universitetet i Oslo

 • 2003 Dr. Phil.-grad (arkeologi) ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 • 2000 Magistra Artium-grad (arkeologi, historie og europeisk etnologi) ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, ytterligere attester i geologi, nordisk og klassisk filologi

Stipendier

 • 2006 Tildelt postdoktorstipend fra Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) for toårig forskningsopphold ved Universitetet i Oslo. Ikke tiltrådt p.g.a. ansettelse ved Archäologisches Landesmuseum Schloß Gottorf, Schleswig

 • 2004-2005 Reisestipend fra Deutsches Archäologisches Institut (DAI) (Italia, Hellas, Tyrkia, Syria, Jordan, Færøyene, Island, Shetland, Skottland, Irland, Man, England)

 • 2002-2003 Doktorandstipend fra delstaten Schleswig-Holstein og Universitetet i Kiel

 • 2000-2002 Doktorandstipend fra Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ved Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder, Universitetet i Oslo

 • 1997-1998 Stipend fra Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ved Arkeologiska Institutionen, Uppsala Universitet

Ansettelser

 • 2016-d.d. Førsteamanuensis og samlingsansvarlig for de kulturhistoriske samlingene ved Vitenskapsmuseet, NTNU

 • 2016 Arkivar ved Nesodden kommunes Dokumentsenter og politisk sekretariat

 • 2015 Rådgiver ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo

 • 2012-2015 Forsker (middelalder) ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo

 • 2012 Arkivar ved Nesodden kommunes Dokumentsenter og politisk sekretariat

 • 2009-2010 Senior fellow ved Freie Universität Berlin, Excellence Cluster Topoi „The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilisations”

 • 2006-2009 Kurator for den nye permanentutstillingen i Wikinger Museum Haithabu ved Archäologisches Landesmuseum Schloß Gottorf, Schleswig

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Maixner, Birgit. (2015) Missingen/Åkeberg i Østfold - En storgård fra jernalderen med tilknyttet håndverkssenter. Fornvännen. vol. 110 (1).
 • Maixner, Birgit. (2015) Én lov – ulik forvaltningspolitikk. Om norsk forvaltningspraksis rundt privat metallsøking i pløyejord og dens konsekvenser. Fornvännen.

Del av bok/rapport

 • Maixner, Birgit. (2016) Metallsøkprosjekt Missingen/Åkeberg– et samarbeidsprosjekt mellom forvaltningen og frivillige rundt en storgård fra jernalderen. Pløyejord som kontekst. Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling.