Bakgrunn og aktiviteter

Også Senior Research Expert ved RISE SICS AB. Se min personlige side der for fullstendig profil, og for en up-to-date og komplett publikasjonsliste.

Undervisning:

Forslag på masteroppgaver: se instituttet sin liste.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Das, Amitava; Gambäck, Björn; Das, Dipankar. (2014) सocial-ईndia 2014: Proceedings of the 1st Workshop on Language Technologies for Indian Social Media. Association for Computational Linguistics. 2014. ISBN 9788177649604.
  • Wilks, Yorick; Gambäck, Björn; Danieli, Morena. (2010) 2010 Workshop on Companionable Dialogue Systems. Association for Computational Linguistics. 2010. ISBN 978-1-932432-81-7.
  • Sileshi Ambaye, Mesfin; Gamback, Bjørn. (2009) Effectiveness of Content-Based Image Clustering Algorithms. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2009. ISBN 978-3-639-19175-2.

Del av bok/rapport

  • Barik, Biswanath; Sikdar, Utpal Kumar; Gambäck, Björn. (2018) NTNU at SemEval-2018 Task 7: Classifier Ensembling for Semantic Relation Identification and Classification in Scientific Papers. Proceedings of the 12th International Workshop on Semantic Evaluation.
  • Koutsomichalis, Marinos; Gambäck, Björn. (2018) Generative Solid Modelling Employing Natural Language Understanding and 3D Data. Computational Intelligence in Music, Sound, Art and Design.
  • Sikdar, Utpal Kumar; Barik, Biswanath; Gambäck, Björn. (2018) Flytxt_NTNU at SemEval-2018 Task 8: Identifying and Classifying Malware Text Using Conditional Random Fields and Na ̈ ıve Bayes Classifiers. Proceedings of the 12th International Workshop on Semantic Evaluation.
  • Gambäck, Björn; Das, Amitava. (2016) Comparing the Level of Code-Switching in Corpora. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016).
  • Bungum, Lars; Gambäck, Björn. (2015) Multi-Domain Adapted Machine Translation Using Unsupervised Text Clustering. Modeling and Using Context: 9th International and Interdisciplinary Conference, CONTEXT 2015, Larnaca, Cyprus, November 2-6, 2015. Proceedings.
  • Bungum, Lars; Gambäck, Björn. (2015) Self-Organizing Maps for Classification of a Multi-Labeled Corpus. Proceedings of the 12th International Conference on Natural Language Processing.