Björn Gambäck

Professor i språkteknologi Institutt for datateknologi og informatikk
73593354
Sem Sælands vei 9, IT-bygget * 315

Bakgrunn og aktiviteter

Også Senior Research Expert ved RISE SICS AB. Se min personlige side der for fullstendig profil, og for en up-to-date og komplett publikasjonsliste.

Undervisning:

Forslag på masteroppgaver: se instituttet sin liste.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Das, Amitava; Gambäck, Björn; Das, Dipankar. (2014) सocial-ईndia 2014: Proceedings of the 1st Workshop on Language Technologies for Indian Social Media. Association for Computational Linguistics. 2014. ISBN 9788177649604.
  • Wilks, Yorick; Gambäck, Björn; Danieli, Morena. (2010) 2010 Workshop on Companionable Dialogue Systems. Association for Computational Linguistics. 2010. ISBN 978-1-932432-81-7.
  • Sileshi Ambaye, Mesfin; Gamback, Bjørn. (2009) Effectiveness of Content-Based Image Clustering Algorithms. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2009. ISBN 978-3-639-19175-2.

Del av bok/rapport