Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Neby, Lars Kristian; Lia, Leif. (2011) Dimensjonering av slakke fjellbolter - Resultat av fullskala forsøk. 2011. ISBN 978-82-8208-027-9.
  • Ruud, Anne Marit; Lia, Leif. (2011) Environmetal rehabilitation of Dam Bitdalen. CRC Press. 2011. ISBN 978-0-415-68267-1.
  • Lia, Leif. (2010) The dam safety engineering course - 17 yeras of experience and development. 2010. ISBN 978-3-85125-118-0.