Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling: Professor i helsevitenskap. Utd. Off. godkj. sykepleier (1983), Stavanger. Høyeste akademiske grad: Dr.polit.i sosiologi (2000) fra NTNU. Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS) fra 2015.

Forskningsområder: Disability Studies, Barn & Velferd, Sosial inkludering/ekskludering mellom barn og unge, Sosial deltakelse

Undervisning Masternivå:

- Barn & Velferd I og II

- Kvalitative forskningsmetoder

- Funksjonshemming & Samfunn

- Helsesosiologi

Undervisning PhD nivå:

- Children of the Welfare State

- Sosial inklusjon og eksklusjon mellom barn og unge

- Helsesosiologi

Internasjonalt samarbeid: Member of the Academic Advisory Board of the Austrian project: 'Inclusive Spaces' (2015 - 2017), Queraum and University of Vienna.

Member of the Nordic Network of Disability Research (NNDR), former president of NNDR (2007 - 2011).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner