Bakgrunn og aktiviteter

Anna Mary Bofin er professor i medisin (patologi) og faglig leder av Forskerlinjen i medisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Undervisning:

Anna Mary Bofin underviser i faget Patologi ved:

Profesjonsstudiet i medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Forskningsprosjekter:

Subtyper av brystkreft: Molekylærpatologi og epidemiologi

http://www.ntnu.edu/ism/sub_breastcancerMedisinsk embetseksamen/Doktorgrad:

1979: Medisinsk embetseksamen, Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin.

1982: Norsk autorisasjon som lege

1994: Spesialist i patologi.

2004: Medisinsk doktorgrad (dr med), Universitetet iTrondheim:

Fine needle aspiration cytology in the primary investigation of breast tumours and in the determination of treatment strategies.

ISBN 82-471-6243-1 (printed ver.)

 ISSN 1503-3465

 

 

 

Publikasjoner/ foredrag:  

Cristin                                                                         

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner