Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Ingimarsdóttir, Aldís; Jónsson, Andrés; Sigtryggsdottir, Fjola Gudrun; Sigursteinsson, Haraldur; Ingólfsdóttir, Magnea Huld; Erlingsson, Sigurður; Sævarsdóttir, Þorbjörg; Gunnarsson, Þorri Björn. (2016) Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting. 2016. ISBN 978-9935-24-002-6.

Del av bok/rapport

  • Sigtryggsdottir, Fjola Gudrun. (2016) Hydropower Dams in the Land of Ice and Fire. Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting.
  • Snæbjörnsson, Jonas Thor; Rahpeyma, S; Halldórsson, B; Sigtryggsdottir, Fjola Gudrun. (2016) Effects of soil structure interaction on the excitation and response of RC buildings subjected to strong motion. Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting.

Rapport/avhandling

  • Sigtryggsdottir, Fjola Gudrun. (2015) Monitoring of structural health and danger state for safety and sustainability of infrastructure systems. 2015. ISBN 978-82-326-0940-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (142).