Bakgrunn og aktiviteter

 

Forskningsinteresser

Middelalder- og tidlig moderne numismatikk og monetær historie

Urban historie og arkeologi i middelalder og tidlig etterreformatorisk tid

Utmyntingsteknologi

 

Forskergrupper

Organising landscape

Nexus Nidaros: Transitions and Traditions

 

Prosjekter

Sylloge Nummorum Graecorum Norway: The Arne E. Holm Collection. NTNU Vitenskapsmuseet/Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

 

Religion and Money. Economies of Salvation in the Middle Ages. Norges forskningsråd. FRIHUM. 2014-2017. http://www.khm.uio.no/english/research/projects/religion-and-money/religion-and-money-blog/

 

Verv

Forskerforbundet ved NTNU:

Styreledeleder 2017-2021, Styremedlem 2021-2022

 

 

 

Lenker

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Risvaag, Jon Anders; Berge, Ragnhild; Brattli, Terje. (2015) Inn i fortida - ut i verden - i museet!. Museumsforlaget AS. 2015. ISBN 978-82-830-5019-6. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia (9).
  • Lohne, Otto; Risvaag, Jon Anders; Ulseth, Pål; Lohne, Jardar. (2010) The Mint in the Nidaros Archbishop's Palace. Coin production under Archbishop Gaute Ivarsson (1475-1510). Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2750-5. Skrifter (1).

Del av bok/rapport

  • Risvaag, Jon Anders. (2014) Da Trondheim satte sitt preg på mynten. Byen og Kunnskapen.
  • Risvaag, Jon Anders; Christophersen, Axel. (2004) Early Medieval Coinage and Urban Development: A Norwegian Experience. Land, Sea and Home. Proceedings of a Conference on Viking Period Settlement, at Cardiff, July 2001. The Society for Medieval Archaeology Monograph 20.
  • Risvaag, Jon Anders. (2001) Mints in Scandinavia: the Case of Trondheim. I luoghi della moneta. Le sedi delle Zecche dall'antichità all'età moderna. Atti del convegno internazionale 22-23 ottobre 1999.

Rapport/avhandling