Bakgrunn og aktiviteter

 

Forskningsinteresser

Middelaldernumismatikk og monetær historie

Urban historie og arkeologi i middelalder og tidlig etterreformatorisk tid

Utmyntingsteknologi

 

Prosjekter

Sylloge Nummorum Graecorum Norway: The Arne E. Holm Collection. NTNU Vitenskapsmuseet/Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

 

Religion and Money. Economies of Salvation in the Middle Ages. Norges forskningsråd. FRIHUM. 2014-2017. http://www.khm.uio.no/english/research/projects/religion-and-money/religion-and-money-blog/

 

Verv

Forskerforbundet ved NTNU: Leder

Justismuseet: Styremedlem (vara)

 

Lenker

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Risvaag, Jon Anders; Berge, Ragnhild; Brattli, Terje. (2015) Inn i fortida - ut i verden - i museet!. Museumsforlaget AS. 2015. ISBN 978-82-830-5019-6. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia (9).
  • Lohne, Otto; Risvaag, Jon Anders; Ulseth, Pål; Lohne, Jardar. (2010) The Mint in the Nidaros Archbishop's Palace. Coin production under Archbishop Gaute Ivarsson (1475-1510). Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2750-5. Skrifter (1).