Bakgrunn og aktiviteter

Forsker på arbeid og helse ved ISM og FoU enhet for helse og arbeid i Midt-Norge.

Sigmund Gismervik (f.1975) er lege og spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering. Han fungerer i delt stilling som overlege ved St.Olavs hospital og som forsker ved Institutt for samfunsmedisin. I tillegg bistilling som rådgivende overlege i NAV. Cand. med. 2003; Utdannet kognitiv atferdsterapeut 2007; Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering 2012; Phd prosjekt Arbeid og Helse fra 2012. Bistilling som rådgivende overlege i NAV fra 2016. Han fungerer nå som forsker ved ISM og forskningskoordinator ved FoU enhet for helse og arbeid i Midt-Norge: www.stolav.no/fou-enhet-for-helse-og-arbeid

Sigmund Gismervik har over flere år hatt forskningsinteresse og kliniske interesse for å bedre helse og velferdstilbudet til den store gruppen sykemeldte pasienter med smerter i muskel-skjelett apparatet, vanlige psykiske lidelser og langvarig stress. Han har ledet utviklingen av en ny poliklinisk intervensjon basert på tredje generasjon kognitiv atferdsterapi (ACT). Implementering og evaluering av intervensjonen inngikk som en del av Hysnesprosjektet, et forskningsprosjekt som undersøkte effekten av arbeidsrettet rehabilitering. Hysnesprosjektet var samarbeid mellom Hysnes helsefort, Smertesenteret, Klinikk for fysikalskmedisin og rehabilitering, NAV og NTNU. I tillegg til forskning på mestring og effekten arbeidrettet rehabilitering har han forskningsinteresse innenfor for klinisk diagnostikk og behandling av nakke-rygg og spesielt skulderplager.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013