Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved ISM og forsker ved FoU enhet for helse og arbeid i Midt-Norge.

Sigmund Gismervik (f.1975) er lege og spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering. Han fungerer i delt stilling som overlege ved St.Olavs hospital og som førsteamanuensis ved Institutt for samfunsmedisin. Cand. med. 2003; Utdannet kognitiv atferdsterapeut 2007; Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering 2012; Phd prosjekt innen arbeid og helse fra 2012 tilknyttet 'Hysnesprosjektet'. Bistilling som rådgivende overlege i NAV fra 2016. 

Sigmund Gismervik har over flere år hatt forskningsinteresse og kliniske interesse for å bedre helse og velferdstilbudet til den store gruppen sykemeldte pasienter med smerter i muskel-skjelett apparatet, vanlige psykiske lidelser og langvarig stress. Han har deltatt i flere randomiserte studier som har inkludert disse pasientgruppene og ledet utviklingen av en ny poliklinisk intervensjon basert på tredje generasjon kognitiv atferdsterapi (ACT). Implementering og evaluering av denne intervensjonen inngikk som en del av Hysnesprosjektet, et forskningsprosjekt som undersøkte effekten av arbeidsrettet rehabilitering. Hysnesprosjektet var et samarbeid mellom Hysnes helsefort, Smertesenteret, Klinikk for fysikalskmedisin og rehabilitering, NAV og NTNU på oppdrag fra Helse Midt-Norge og finansiert over statsbudsettet. I tillegg til forskning på mestring og effekten arbeidrettet rehabilitering har han forskningsinteresse innenfor for klinisk diagnostikk og behandling av nakke-rygg og spesielt skulderplager.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013