Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved ISM og forsker ved FoU enhet for helse og arbeid i Midt-Norge.

Sigmund Gismervik (f.1975) er lege og spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering. Han har fungert i delt stilling mellom NTNU og St. Olav siden 2011. Fra 2012 som overlege ved St.Olavs hospital og som 50 % førsteamanuensis ved Institutt for samfunsmedisin fra 2019. Bistilling som rådgivende overlege i NAV fra 2016. Øvrig bakgrunn: Cand. med. 2003; Utdannet kognitiv atferdsterapeut 2007; Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering 2012; Phd prosjekt innen arbeid og helse forskning, fra 2012 tilknyttet 'Hysnesprosjektet'. 

Sigmund Gismervik har over flere år hatt forskningsinteresse og klinisk interesse for å bedre helse og velferdstilbudet til den store gruppen sykmeldte pasienter med smerter i muskel-skjelett apparatet, vanlige psykiske lidelser og langvarig stress. Han har deltatt i flere randomiserte studier som har inkludert disse pasientgruppene og ledet utviklingen av en ny poliklinisk intervensjon basert på tredje generasjon kognitiv atferdsterapi (ACT). Implementering og evaluering av denne intervensjonen inngikk som en del av Hysnesprosjektet som undersøkte effekten av ulike typer arbeidsrettet rehabilitering. Hysnesprosjektet var et samarbeid mellom Hysnes helsefort, Smertesenteret, Klinikk for fysikalskmedisin og rehabilitering, NAV og NTNU på oppdrag fra Helse Midt-Norge og finansiert over statsbudsjettet. I tillegg til forskning på mestring og effekten arbeidrettet rehabilitering har han forskningsinteresse innenfor for klinisk diagnostikk og behandling av nakke-rygg og spesielt skulderplager. Fra 2020 leder han innovasjonsprosjektet 'eHelp' som er finansiert fra Helse Midt-Norge. I dette prosjektet skal ulike e-Helse elementer testes og implementeres i pasientforløpene ved Tverrfaglig poliklinikk rygg-nakke-skulder ved St. Olavs hospital. Det er opprettet samarbeid med de to EU prosjektene selfBACK og backUP: I selfBACK er det utviklet en mobil app som gir persontilpasset selvhjelp for rygg og nakkeplager basert på kunstig intelligens. I backUP er det utviklet persontilpassede prognostiske modeller som skal bedre helsetilbudet og øke arbeidsdeltakelse for pasienter rygg og nakkeplager. Effekten av å implementere disse elementene ved Tverrfaglig rygg-nakke-skulder poliklinikk skal nå testes. I tillegg til helseeffekter, måles effektene på helsetjeneste- og trygdeforbruk. I eHelp er det også innledet samarbeid med en privat leverandør av app baserte og online psykologtjenester (Superego-AS) som har hatt utgangspunkt i NTNU accel (NTNUs gründer inkubator) i Trondheim.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013