Irina T Sorokina

Professor Institutt for fysikk
73593633 91897909
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D5-113

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner