Bakgrunn og aktiviteter

Anita S. Storhaug er førsteamanuensis ved Institutt for anvendt sosialvitenskap. Underviser i ulike emner knyttet til barnevern på master- og bachelornivå ved barnevernspedagogutdanningen. 

 

Prosjekter

  • Barnevernets beslutningsprosesser i akuttsaker
  • Barns reelle deltakelse i beslutninger i barnevernet
  • Phd-prosjekt: Barnevernets forståelse av farskap (Avsluttet i 2014)

 

Utdannelse

- Phd i sosialt arbeid, NTNU

- Master i sosialt arbeid, NTNU

- Bachelor i barnevern, HiST

 

Erfaring:

  • Førsteamanuensis, HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)  
  • Forsker ved NTNU Samfunnsforskning (Barnevernets utviklingssenter)
  • Miljøterapeut i BUF-etat, Storbuan (barnevernsinstitusjon for ungdom)
  • Barnevernkonsulent/saksbehandler. Barnevernstjenesten, Klæbu kommune. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kojan, Bente Heggem; Storhaug, Anita S.. (2015) Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis. Sosialt arbeid. En grunnbok.
  • Storhaug, Anita S.; Bratterud, Åse. (2013) Et mangfold av fedre i barnevernet. Det nye barnevernet.
  • Storhaug, Anita S.. (2008) Barnevernungdom i Trondheim. Livssituasjon, tiltak og nettverk. Overgang fra barnevern til voksenliv i Trondheim: sluttrapport fra OBVIT-prosjektet.

Rapport/avhandling