Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved Institutt for teknisk kybernetikk siden 2018. Tidligere postdoktor ved samme institutt i (2014–2017).

Koordinator for forskningsgruppa Artificial Pancreas Trondheim (APT) og viktig bidragsyter ved etableringen av forskningsgruppa. Det langsiktige målet for APTs forskning er å lage automatisk styring av glukosenivå hos pasienter med diabetes mellitus type 1 og type 2. APT er en del av Senter for Digitalt Liv Norge.

Fra 2008 til 2013 var Anders ansatt som Ph.d.-stipendiat ved institutt for teknisk kybernetikk og jobbet med myoelektrisk styring av håndproteser. Avhandlingen hans fikk tittelen Robust, coordinated and proportional control of myoelectric upper-limb prostheses. For tiden er aktiviteten innen proteseforskning nedprioritert til fordel for APT/glukosestyring.

Profil på Google Scholar
Profil på Researchgate

 

Undervisning

Anders underviser emnet TTK26 Biomedisinsk instrumentering og regulering.
Han har tidligere deltatt i undervisningen av emnene TTK4210 Avansert regulering av industrielle prosesser, TTK4150 Ulinære systemer og TTK4105 Reguleringsteknikk.

 

Veiledning

Ph.d.-studenter (Hovedveileder)

Hasti Khoshamadi
Mathematical modelling and system identification related to Artificial Pancreas research.
Mar 2019–
Supervisor: Anders Lyngvi Fougner
Co-supervisor: Øyvind Stavdahl
Pallavi Patil
Meal detection by analysis of body sounds and other sensor.
Sep 2019–
Supervisor: Anders Lyngvi Fougner
Co-supervisor: Øyvind Stavdahl
Karim Davari Benam
Optimal glucose control in diabetes.
Jan 2020–
Supervisor: Anders Lyngvi Fougner
Co-supervisor: Sebastien Gros

Postdoktorer

To be announced
Sound processing for meal detection.
Fall 2020–
S. I. Siddiqui Salman Ijaz Siddiqui
Acoustic signal processing.
Mar 2020–Aug 2022

Ph.d.-studenter (Biveileder)

Ilze Dirnena-Fusini
"Insulin absorption in the intraperitoneal cavity."
2016–2020
Supervisor: Sverre Chr Christiansen
Co-supervisors: Anders Fougner, Sven M. Carlsen

Ph.d.-studenter (Biveileder) fullført

Marte Kierulf Åm
"The intraperitoneal artificial pancreas: Glucose sensing and glucagon delivery."
2015–2019, PhD defence 23 Oct 2020.
Supervisor: Sverre Chr Christiansen
Co-supervisors: Anders Fougner, Sven M. Carlsen
Odd Martin Staal
"Blood glucose dynamics: Identification, smoothing and real time estimation in free-living settings."
Industrial PhD with Prediktor Medical AS.
2015–2018, PhD defence 10 May 2019.
Supervisor: Øyvind Stavdahl
Co-supervisors: Steinar Sælid, Anders Fougner, Sven Magnus Carlsen
Konstanze Kölle
"Towards a Safe Artificial Pancreas: Meal Detection and the Intraperitoneal Route."
May 2014 – Sep 2018, PhD defence 7 Dec 2018.
Supervisor: Øyvind Stavdahl
Co-supervisors: Anders Fougner, Sven M Carlsen

Dr Kölle now works as a Research Scientist in SINTEF Energy Research AS.
 

Tidligere postdoktorer

Telagam Setti Sunilkumar
Algorithms for early meal onset detection based on abdominal sound.
Feb 2019–Apr 2020
Claudia Lopez Zazueta
Mathematical modelling and system identification related to Artificial Pancreas research.
Feb–Nov 2019

 

MSc-veiledning

Se https://folk.ntnu.no/anderfo/pro/supervision.php for liste over nåværende og tidligere MSc-studenter jeg har vært veileder for på prosjekt- og masteroppgaver.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016