Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved Institutt for teknisk kybernetikk siden 2018. Tidligere postdoktor ved samme institutt i (2014–2017).

Koordinator for forskningsgruppa Artificial Pancreas Trondheim (APT) og viktig bidragsyter ved etableringen av forskningsgruppa. Det langsiktige målet for APTs forskning er å lage automatisk styring av glukosenivå hos pasienter med diabetes mellitus type 1 og type 2. APT er en del av Senter for Digitalt Liv Norge.

Fra 2008 til 2013 var Anders ansatt som Ph.d.-stipendiat ved institutt for teknisk kybernetikk og jobbet med myoelektrisk styring av håndproteser. Avhandlingen hans fikk tittelen Robust, coordinated and proportional control of myoelectric upper-limb prostheses. For tiden er aktiviteten innen proteseforskning nedprioritert til fordel for APT/glukosestyring.

Profil på Google Scholar
Profil på Researchgate

 

Undervisning

Anders underviser emnet TTK26 Biomedisinsk instrumentering og regulering.
Han har tidligere deltatt i undervisningen av emnene TTK4210 Avansert regulering av industrielle prosesser, TTK4150 Ulinære systemer og TTK4105 Reguleringsteknikk.

 

Veiledning

Ph.d.-studenter (Hovedveileder)

Hasti Khoshamadi
Mathematical modelling and system identification related to Artificial Pancreas research.
Mar 2019–
Supervisor: Anders Lyngvi Fougner
Co-supervisor: Øyvind Stavdahl
Pallavi Patil
Meal detection by analysis of body sounds and other sensor.
Sep 2019–
Supervisor: Anders Lyngvi Fougner
Co-supervisor: Øyvind Stavdahl
Karim Davari Benam
Optimal glucose control in diabetes.
Jan 2020–
Supervisor: Anders Lyngvi Fougner
Co-supervisor: Sebastien Gros

Postdoktorer

To be announced
Sound processing for meal detection.
Winter/Spring 2020–
Telagam Setti Sunilkumar
Algorithms for early meal onset detection based on abdominal sound.
Feb 2019–Apr 2020

Ph.d.-studenter (Biveileder)

Ilze Dirnena-Fusini
"Insulin absorption in the intraperitoneal cavity."
2016–
Supervisor: Sverre Chr Christiansen
Co-supervisors: Anders Fougner, Sven M. Carlsen
Marte Kierulf Åm
"Glucose sensing in the intraperitoneal cavity."
2015–2019 (defence Apr 2020).
Supervisor: Sverre Chr Christiansen
Co-supervisors: Anders Fougner, Sven M. Carlsen

Ph.d.-studenter (Biveileder) fullført

Odd Martin Staal
"Blood glucose dynamics: Identification, smoothing and real time estimation in free-living settings."
Industrial PhD with Prediktor Medical AS.
2015–2018, PhD defence 10 May 2019.
Supervisor: Øyvind Stavdahl
Co-supervisors: Steinar Sælid, Anders Fougner, Sven Magnus Carlsen
Konstanze Kölle
"Towards a Safe Artificial Pancreas: Meal Detection and the Intraperitoneal Route."
May 2014 – Sep 2018, PhD defence 7 Dec 2018.
Supervisor: Øyvind Stavdahl
Co-supervisors: Anders Fougner, Sven M Carlsen

Dr Kölle now works as a Research Scientist in SINTEF Energy Research AS.
 

Tidligere postdoktorer

Claudia Lopez Zazueta
Mathematical modelling and system identification related to Artificial Pancreas research.
Feb–Nov 2019

 

MSc-veiledning

Se https://folk.ntnu.no/anderfo/pro/supervision.php for liste over nåværende og tidligere MSc-studenter jeg har vært veileder for på prosjekt- og masteroppgaver.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013