Bakgrunn og aktiviteter

Anders Fougner er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for teknisk kybernetikk og i forskningsgruppa Artificial Pancreas Trondheim (APT) siden 2018. Tidligere postdoktor ved samme institutt i 2014–2017. Han har også rollen som koordinator i APT og var sterkt involvert i etableringen av forskningsgruppa. Det langsiktige målet for APTs arbeid er å lage automatisk styring av glukosenivå hos pasienter med diabetes mellitus type 1 og type 2, samt for intensivpasienter. APT er en del av Senter for Digitalt Liv Norge.

Les mer på APTs hjemmeside.

Fra 2008 til 2013 var Anders ansatt som Ph.d.-stipendiat ved institutt for teknisk kybernetikk og jobbet med myoelektrisk styring av håndproteser. Avhandlingen hans fikk tittelen Robust, coordinated and proportional control of myoelectric upper-limb prostheses.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

  • Stavdahl, Øyvind; Fougner, Anders; Kyberd, Peter Joseph. (2007) Simultaneous Proportional Control of Multiple Functions in Upper-limb Prostheses. Moving Beyond Disability, Proceedings of the 12th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics.