Joar Øveraas Halvorsen

Førsteamanuensis, psykologspesialist

Institutt for psykologi

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ryum, Truls; Halvorsen, Joar Øveraas. (2014) Psykoterapiforskning. Psykoterapi - Tilnærminger og metoder.

Rapport/avhandling

  • Halvorsen, Joar Øveraas; Nordahl, Hans Morten. (2015) Predictors and treatment outcome of psychological sequelae of torture. 2015. ISBN 978-82-326-0914-7.