Bakgrunn og aktiviteter

Marianne Sundlisæter Skinner jobber som førsteamanuensis på Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU i Gjøvik. Skinner er for tiden involvert i to prosjekter finansiert av Norges forskningsråd: Prioritizing Care: emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape (PriCare) og A cross- sectoral approach to high quality health care transitions for older people (Crosscare-old). Fra 2014-2018 ledet hun et prosjekt om frivilliges bidrag i den kommunale omsorgstjenesten, og hun har tidligere jobbet med problemstillinger knyttet til opprettelsen av kommunale akutte døgnenheter (KAD) . Skinner har en doktorgrad i statsvitenskap fra University of Bath i Storbritannia.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Skinner, Marianne Sundlisæter. (2015) Oppsummering av kunnskap og erfaringer fra de første fire årene med kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 2015. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie (2015/13).
  • Skinner, Marianne Sundlisæter. (2015) Organiseringen av kommunalt akutt døgnopphold. 2015.
  • Skinner, Marianne Sundlisæter. (2015) Skeptiske leger og tomme senger? Bruken av de kommunale akutte døgnplassene. 2015. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie (2015/10).
  • Skinner, Marianne Sundlisæter. (2014) Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud: status per 2012/2013. 2014. ISBN 978-82-93269-70-0. Senter for omsorgsforskning, rapportserie (5/2014).
  • Skinner, Marianne Sundlisæter. (2011) From Ambiguity to Euroscepticism? A Case Study of the Norwegian Progress Party’s Position on the European Union. 2011.
  • Skinner, Marianne Sundlisæter. (2011) Norwegian Euroscepticism: Values, Identity or Egotism? A Multi-level Mixed Methods Investigation. 2011.