Bakgrunn og aktiviteter

Marianne Sundlisæter Skinner er utdannet statsviter (PhD, University of Bath, 2011) og har vært ansatt på Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU i Gjøvik siden 2013. Skinner er for tiden involvert i to prosjekter finansiert av Norges forskningsråd: Prioritizing Care: emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape (PriCare) og A cross- sectoral approach to high quality health care transitions for older people (Crosscare-old). Hun har tidligere jobbet med problemstillinger knyttet til frivillig innsats i omsorgstjenestene og opprettelsen av kommunale akutte døgnenheter (KAD). 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling