Bakgrunn og aktiviteter

Marianne Sundlisæter Skinner er utdannet statsviter (PhD, University of Bath, 2011) og har jobbet ved Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU i Gjøvik siden 2013. Hun jobber primært med omsorgstjenesteforskning, men har også veiledning og undervisning i forskningsmetodikk. Hun veileder for tiden tre doktorgradsstipendiater. 

Forskningsinteresser: 

  • Omsorgstjenesteforskning
  • Organisering og utvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  • Samhandling og samarbeid på tvers av helsetjenestene (horisontalt og vertikalt)
  • Organisering og bruk av de kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD)
  • Frivillig, ubetalt innsats i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Forskningsprosjekter: 

  • 2020-2024 Prosjekttittel: Impact and Outcome in long-term care: introducing a measure of Care-Related Quality of Life (QUALcare). Rolle: Forsker og leder av arbeidspakke 3A. Finansiert av Norges forskningsråd (HELSEVEL).
  • 2017-2022 Prosjekttittel: Prioritizing Care: emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape (PriCare). Rolle: Forsker og prosjektledelse. Finansiert av Norges forskningsråd (HELSEVEL). 
  • 2016-2021 Prosjekttittel: A cross-sectoral approach to high quality health care transitions for older people (Crosscare-old). Rolle: Forsker. Finansiert av Norges forskningsråd (HELSEVEL).
  • 2013-2018 Prosjekttittel: Voluntary work in Norwegian Long Term Care - Prevalence, Forms, Interaction with Professionals and Potentials for the Future. Rolle: Prosjektleder. Finansiert av Norges forskningsråd (HELSEVEL).
  • 2012-2016 Prosjekttittel: Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner. Rolle: Forsker/ansvarlig for delprosjekt om organiseringen av de kommunale akutte døgnhetene (KAD). Finansiert av Norges forskningsråd (EVASAM).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling