Bakgrunn og aktiviteter

Sivilarkitekt NTH, 1984. Dr.ing., 1996. Forskningsområde: Bærekraftige boligformer og samspillet mellom boligarkitektur, boligidealer og bruksmåter.

Eli Støa har vært professor i Bolig og Bosetting ved Fakultet for Arkitektur og billedkunst siden 2006. Hun er utdannet arkitekt ved NTH i 1984. Etter en periode  i arbeid på ulike arkitektkontor begynte hun som stipendiat i 1991 og leverte i 1996 dr.ing. avhandlingen "Boliger og kultur. Norske boligfelt på 1980-tallet sett i lys av beboernes boligidealer". Hun arbeidet deretter i 10 år som forsker ved SINTEF og var der involvert i en rekke prosjekter relatert til boligkvaliteter, beboerperspektiv og sosiale og kulturelle rammebetingelser for bærekraftig boligutvikling.

Eli underviser i boligprosjektering og boligteori på bachelor og masternivå. Hun veileder flere PhD-kandidater og var inntil 1.jan. 2020 leder for fakultetets PhD-råd. For tiden er hun leder for BOPILOT, et  innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, finansiert gjennom Norges forskningsråds FORKOMMUNE program (2018-2022). Prosjektet omhandler kommunens rolle som pådriver for alternative boligløsninger og er at samarbeid med Bergen og Trondheim kommune, SINTEF Community, Norske arkitekters landsforbund og Husbanken. Se: https://www.ntnu.no/web/ad/forskning/bopilot

Hun har tidligere blant annet ledet tverrfaglige forskningsprosjekt som omhandlet betydningen av boligkvaliteter i norske asylmottak (2012-1017) og utviklingen av en klimanøytral bydel på Brøset i Trondheim (2009-2014). Hun tilbrakte året 2010/2011 som gjesteforsker ved School of Architecture and Built Environment, University of Westminster, London og studieåret 2015/2016 som gjesteprofessor ved KULeuven i Belgia, Fakultet for Arkitektur - Campus Sint Lucas, Brussel.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • van der Zwart, Johan; Bakken, Siri Merethe; Hansen, Geir Karsten; Støa, Eli; Wågø, Solvår Irene. (2021) ARCH19 June 12–13, 2019 – Trondheim, Norway. Proceedings from the 4th Conference on Architecture Research Care & Health. SINTEF akademisk forlag. 2021. ISBN 978-82-536-1718-3. SINTEF proceedings (8).
  • Gromark, Sten; Ilmonen, Mervi; Paadam, Katrin; Støa, Eli. (2016) Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives. Ashgate. 2016. ISBN 9781472426079.
  • Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine; Thorshaug, Ragne Øwre; Grønseth, Anne Sigfrid. (2016) Bokvalitet i asylmottak - En veileder. 2016. ISBN 978-82-7551-118-6.
  • Støa, Eli; Larssæther, Stig; Wyckmans, Annemie. (2014) Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1725-0.
  • Stoltz, Kenneth; Støa, Eli; By, Sarah Lyn Speer. (2011) PHD PROJECTS 2010 - 2011 Faculty of Architecture and Fine Art, NTNU. 2011. ISBN 9788275510639.
  • Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine. (2007) Endelig hjemme. Utforming av boliger for vanskeligstilte. 2007. ISBN 978-82-90122-28-2.
  • Noach, Kerstin Gjesdahl; Grytli, Eir; Støa, Eli; Løyland, Bjørgulv; Rødahl, Eystein. (1998) Fra årestue til smarthus. 1998. ISBN 82-7532-010-0.

Del av bok/rapport

  • Schwai, Markus; Støa, Eli. (2021) Architectural Research Between Arts, Technology, and Practice. A Position Paper Sketch on Practice-based/ Design-driven Research at the NTNU. COMPARISON Conference for Artistic and Architectural Research. Book of Proceedings - MILANO.
  • Støa, Eli; Grønseth, Anne Sigfrid Farstad. (2021) ‘After Belonging’: A study of proposals for architectural interventions for arrival of refugees in Oslo, Norway. Architectural Anthropology: Exploring Lived Space.
  • Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Støa, Eli. (2020) Anthropology and Architecture: Motives and Ethics in Creating Knowledge. Collaborations - Anthropology in a Neoliberal Age.