Bakgrunn og aktiviteter

Sivilarkitekt NTH, 1984. Dr.ing., 1996. Forskningsområde: Bærekraftige boligformer og samspillet mellom boligarkitektur, boligidealer og bruksmåter.

Eli Støa har vært professor i Bolig og Bosetting ved Fakultet for Arkitektur og billedkunst siden 2006. Hun er utdannet arkitekt ved NTH i 1984. Etter en periode  i arbeid på ulike arkitektkontor begynte hun som stipendiat i 1991 og leverte i 1996 dr.ing. avhandlingen "Boliger og kultur. Norske boligfelt på 1980-tallet sett i lys av beboernes boligidealer". Hun arbeidet deretter i 10 år som forsker ved SINTEF og var der involvert i en rekke prosjekter relatert til boligkvaliteter, beboerperspektiv og sosiale og kulturelle rammebetingelser for bærekraftig boligutvikling.

Eli underviser i boligprosjektering og boligteori på bachelor og masternivå. Hun veileder flere PhD-kandidater og er medlem i fakultetets PhD-råd. For tiden er hun prosjektleder for et tverrfaglig forskningsprosjekt som omhandler betydningen av boligkvaliteter i norske asylmottak. Prosjektet hadde oppstart i 2012 og vil bli avsluttet i 2017. Hun har også ledet et prosjekt tilknyttet utviklingen av en klimanøytral bydel på Brøset i Trondheim som ble avsluttet i 2014. Hun tilbrakte året 2010/2011 som gjesteforsker ved School of Architecture and Built Environment, University of Westminster, London og er for tiden (2015/2016) gjesteprofessor ved KULeuven i Belgia, Fakultet for Arkitektur - Campus Sint Lucas, Brussel.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Gromark, Sten; Ilmonen, Mervi; Paadam, Katrin; Støa, Eli. (2016) Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives. Ashgate. 2016. ISBN 9781472426079.
 • Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine; Thorshaug, Ragne Øwre; Grønseth, Anne Sigfrid. (2016) Bokvalitet i asylmottak - En veileder. 2016. ISBN 978-82-7551-118-6.
 • Støa, Eli; Larssæther, Stig; Wyckmans, Annemie. (2014) Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1725-0.
 • Stoltz, Kenneth; Støa, Eli; By, Sarah Lyn Speer. (2011) PHD PROJECTS 2010 - 2011 Faculty of Architecture and Fine Art, NTNU. 2011. ISBN 9788275510639.
 • Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine. (2007) Endelig hjemme. Utforming av boliger for vanskeligstilte. 2007. ISBN 978-82-90122-28-2.
 • Noach, Kerstin Gjesdahl; Grytli, Eir; Støa, Eli; Løyland, Bjørgulv; Rødahl, Eystein. (1998) Fra årestue til smarthus. 1998. ISBN 82-7532-010-0.

Del av bok/rapport

 • Støa, Eli. (2017) Norway. Sustainable Communities and Urban Housing - A comparative European perspective.
 • Støa, Eli. (2017) The architecture of Norwegian asylum centres. New Cities and Migration - An international debate.
 • Aune, Margrethe; Støa, Eli. (2016) Second homes in Norway – Multiple Homes and Patterns in Distributes Ways of Residing. Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives.
 • Ilmonen, Mervi; Paadam, Katrin; Støa, Eli; Gromark, Sten. (2016) Residential Futures. Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives.
 • Paadam, Katrin; Støa, Eli; Gromark, Sten; Ilmonen, Mervi. (2016) From housing to residing: conceptual considerations. Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives.