Bakgrunn og aktiviteter

Kompetanseområder:

 • Habilitering
 • Fengsels- og rettspsykologi
 • Kognitiv funksjonshemning
 • Vernepleie

Prosjekter:

 • Strafferett og utviklingshemming
 • Fengsel og utviklingshemmede 
 • Helsetjenester
 • Overganger til endret bosituasjon for voksne personer med utviklingshemming
 • Funksjonskartlegging for voksne med utviklingshemming
 • Tvangsforskning
 • Helsestatus hos personer med utviklingshemming
 • Arbeidsrelatert stress
 • Metoder for identifikasjon av kognitiv svikt