Arnulf Langhammer

Professor

HUNT forskningssenter
74075187
Forskningsvegen 2, 7600 Levanger

Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg har jobbet ved HUNT Forskningssenter siden 1994,  hadde forut for dette et kortere engasjement  i 1989 -1990 i forbindelse med et allmennpraktikerstipend. Jeg har vært medprosjektleder for Osteoporoseprosjektet og prosjektleder i Lungeprosjektet siden planleggingen av HUNT2 (1994) og er prosjektleder for lungeprosjektet i HUNT4.  Jeg har vært medlem i HUNT3 og HUNT4 prosjektgruppe, har vært leder i HUNT3 og HUNT4 spørrreskjemagruppe og har siden 2007 vært leder for HUNT databank https://hunt-db.medisin.ntnu.no/hunt-db/ og deltatt i HUNT ledergruppe.

Utover dette jobber jeg  to dager per uke som fastlege ved Høvdinggården Legekontor, Steinkjer (www.hovdinggarden.no).

Forskningsområder:  epidemiologi obstruktive lungesykdommer, lungefunksjon, lungekreft,  medikamentbruk og innvirkning på skjelett, osteoporose, kvalitetssikring i primærhelsetjeneste.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner