Bakgrunn og aktiviteter

Stilling:

  • Førstelektor i kroppsøving og idrettsfag
  • Emneansvarlig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Prosjekter /forskergrupper:

Spesielle kompetanseområder: