Bakgrunn og aktiviteter

Stilling:

  • Førstelektor i kroppsøving og idrettsfag
  • Emneansvarlig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Prosjekter:

Spesielle kompetanseområder:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Gjølme, Egil Galaaen. (2020) Physical Education and Sport Studies in Norway. Research on Physical Education and School Sport in Europe.
  • Gjølme, Egil Galaaen; Sundan, Jon; Østern, Tone Pernille; Hovde, Sunniva Skjøstad. (2019) Water competence and new Norwegians. The Nordic Model and Physical Culture.
  • Engvik, Gunnar; Gjølme, Egil Galaaen. (2015) Strategisk ledelse av videregående skoler med spisset toppidrett. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
  • Gjølme, Egil Galaaen; Sandvik, Lise Vikan. (2015) Uteskole som pedagogisk verktøy. Idrettspedagogikk.
  • Gjølme, Egil Galaaen; Østern, Anna-Lena. (2014) Å forholde seg til virkeligheten i virkeligheten - uteskolens dramaturgi i lærerutdanningen. Dramaturgi i didaktisk kontekst.

Rapport/avhandling

  • Aadland, Eli Kristin; Borgen, Jorunn Spord; Salvesen, Geir Sigvard; Sæthre-McGuirk, Ellen Marie; Gjølme, Egil Galaaen; Oftedal, Kristin Helene. (2017) Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene. 2017.
  • Gjølme, Egil Galaaen. (2010) Yrkesretting av kroppsøvingsfaget - oppdragsbrev 22-09 A - UDIR. 2010.
  • Gjølme, Egil Galaaen. (2002) Spenningssøking i Norsk Antarktis Ekspedisjon 1999-2001. 2002.