Bakgrunn og aktiviteter

Interesseområder: reguleringsteknikk, hydrodynamikk, modellering, simulering, marine reguleringssystemer, autonome systemer, etc.

Undervisning

TMR4240 - Marine reguleringssystemer

TMR4515 - Marin kybernetikk, fordypningsemne

Utdanning

1993:   Dr. ing. Teknisk kybernetikk,
Fakultet for elektro- og datateknikk, NTH, Norge

1988:   Siv. ing. Marin teknikk,
Fakultet for marin teknikk, NTH, Norge.

Andre informasjon

Curriculum Vitae
Pubikasjoner

Biografi
Hovedfagsstudenter
Informasjon på engelsk

Lenker

Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS)
Marin kybernetikk - Studier
Marin kybernetikk-laboratoriet (MC-lab)
Applied Underwater Laboratory (AUR-Lab)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2023

2022

2021

2020

2019