Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Tørset, Trude. (2005) Kollektivtransportmodellering. 2005. ISBN 8247173492.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Svaboe, Gunnhild B.A.; Tørset, Trude. (2017) Smart RVU - smart innsamling av reisevanedata. 2017.
  • Zhupanova, Liliya; Tørset, Trude. (2017) Reisevaner og reisemuligheter for arbeidstakere på Sluppen i Trondheim. 2017.
  • Tørset, Trude; Levin, Tomas; Meland, Solveig. (2012) Hvilke analyser kan dagens verktøy brukes til og hvilke verktøy trenger vi til transportanalyser i by?. 2012. ISBN 9788214550092. SINTEF Rapport.
  • Aakre, Arvid; Tørset, Trude; Børnes, Vilhelm. (2011) Fartsmodell for næringslivets transporter. Datagrunnlag og dokumentasjon av modellen. 2011. ISBN 9788214051858.
  • Børnes, Vilhelm; Tørset, Trude. (2010) Behovsanalyse for Fartsmodell for næringslivets transporter. 2010. ISBN 9788214050653. SINTEF Rapport.
  • Tørset, Trude. (2010) Kalibrering av RTM for region øst. 2010. ISBN 9788214048384. SINTEF Rapport.
  • Tørset, Trude. (2009) Nyttekostnadsberegning av Bybane i Bergen mellom Nesttun og Rådal. 2009. ISBN 9788214045871. SINTEF Rapport.
  • Tørset, Trude; Malmin, Olav Kåre. (2009) Etablering av delområdemodell for Trondheimsområdet. 2009. ISBN 9788214047509. SINTEF Rapport.
  • Bertelsen, Dag Eiliv; Tørset, Trude. (2008) Nytte-kostnadsanalyser ved bruk av transportmodeller. 2008. ISBN 9788214047073. SINTEF Rapport.