Bakgrunn og aktiviteter

Jeg avvikler forskningstermin i perioden juli 2019 til juli 2020 og vil ha arbiedssted ved JKMRC - University of Queensland, Brisbane, Australia

 

Undervisning:

 • GEOL1005 Geometallurgi
 • TGB4240 Prosessmineralogi
 • GB8402 Prosessmineralogi VK

Veiledning pågående ph.d.:

 • Ida Røisi: Development of process mineralogical understanding of Norwegian REE deposits and development of methodology

Veiledning fullført ph.d.:

 • Aleksandra Lang: Geometallurgical flowsheet development and specification at Verdalskalk AS - InRec project WP1 (2020)
 • Camilo Andrés Mena Silva: Effective Sampling and Mineral Characterization at Sibelco Stjernøy - InRec project WP2 (2019)
 • Marte Tøgersen: Increased Recovery of Iron from the Storforsheid Iron Formation (2019)
 • Kristin Husebø Hestnes: Development of process mineralogy for optimization and increased value of the mineral production in Sibelco Nordic (2013)

Pågående forskningsprosjekter:

 • InRec - Increased Recovery in the Norwegian Mining Industry by Implementing the Geometallurgical Concept
 • MarMine - Exploitation Technologies for Marine Minerals on the Extended Norwegian Continental Shelf
 • MiMaC - Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation
 • CAMOC - Centre of Advanced Mineral and Ore Characterization

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Ludvigsen, Martin; Søreide, Fredrik; Aasly, Kurt; Ellefmo, Steinar Løve; Zylstra, Michael; Pardey, Marshall. (2017) ROV based drilling for deep sea mining exploration. IEEE OCEANS 2017 - Aberdeen.
 • Aasly, Kurt; Malvik, Terje; Myrhaug, Edin. (2007) A review of previous work on important properties of quartz for FeSi and Si metal production. INFACON XI: Innovations in the Ferro Ally Industry, Volum 1.
 • Aasly, Kurt; Malvik, Terje; Myrhaug, Edin. (2007) Advanced methods to characterize thermal properties of quartz. INFACON XI: Innovations in the Ferro Ally Industry, Volum 1.
 • Aasly, Kurt; Malvik, Terje; Myrhaug, Edin. (2006) Quartz for Carbothermic Production of Silicon - effect of the process steps, handling and transport from mine to furnace. Silicon for the chemical industry VIII.

Rapport/avhandling

 • Danielsen, Svein Willy; Hagelia, Per; Wigum, Børge Johannes; De Weerdt, Klaartje; Aasly, Kurt; Lindgård, Jan; Pedersen, Bård. (2019) Magnetkis i betongtilslag. Effekt på betongs bestandighet. 2019. ISBN 978-82-8208-064-4. Nordic Concrete Research (463).
 • Ludvigsen, Martin; Aasly, Kurt; Ellefmo, Steinar Løve; Hilário, Ana; Ramirez-Llodra, Eva; Søreide, Fredrik Xander; Falcon-Suarez, Ismael; Juliani, Cyril Jerome; Kieswetter, Amanda; Lim, Anna; Malmquist, Christian; Nornes, Stein Melvær; Reimers, Hauke; Paulsen, Emil; Sture, Øystein. (2016) NTNU Cruise reports 2016 no 1 - MarMine cruise report Arctic Mid-Ocean Ridge 15.08.2016 - 05.09.2016. 2016. NTNU Cruise reports (1).
 • Aasly, Kurt. (2008) Properties and behavior of quartz for the silicon process. 2008. ISBN 978-82-471-1164-2. Doktoravhandlinger ved NTNU (2008:236).

Andre

 • Aasly, Kurt. (2019) Trenger vi mineralene fra havbunnen? Hva innebærer det å starte utvinning av havbunnens ressurser?. NTNU Kveld . NTNU; Dokkhuset, Trondheim. 2019-04-23.