Bakgrunn og aktiviteter

Faggruppe for gastroenterologi
Spesialist i generell kirurgi og i gastroenterologisk kirurgi
Forskning innen kreftkirurgi, colorectal kirurgi, molekylær medisin, translasjon, intensiv medisin, inflammatorisk tarmsykdom, bekkenbunnslidelser, fedmekirurgi, onkologi, fysioterapi og global helse

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner