Bakgrunn og aktiviteter

Sykepleier med erfaring innen kommunehelsetjenesten og lang erfaring som lærer i bachelor - og ved master/videreutdanninger i sykepleie.

Forsker i bi-stilling ved Senter for omsorgsforskning - Midt Norge og med nært samarbeid med utviklingssenter for kommunehelsetjenesten i Møre og Romsdal.

FORSKNINGSOMRÅDER:

Demensomsorg med spesielt fokus på samhandling mellom personer med demens og omsorgsgivere. Rehabilitering, kronisk sykdom og velferdsteknologi. Kunnskapsbasert praksis. Simulering som pedagogisk metode i undervisning.

PUBLIKASJONER

 

Molnes, S.I., Hagen, I.H., Ryste, T.O., Vadset, T., Kongshaug, A. & Alnes, R.E. (2016) Simulering som del av et læringsforløp i geriatrisk sykepleie; studentenes erfaringer, Tidsskriftet Sykepleien nr. 7.

Alnes, RE (2015) Demens og samspill, Marte Meo-veiledning i demensomsorg. Demens og alderspsykiatri, 19,3, 25-30.

Skovdahl, K., Blindheim, K & Alnes, RE. (2015) Forebyggende hjemmebesøk til eldre – erfaringer og utfordringer, Tidsskrift for Senter for omsorgsforskning, 01.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Berg, Helen; Alnes, Rigmor Einang. (2015) Lokaliseringsteknologi - nytte og utfordringar. Ei undersøking om bruk av lokaliseringsteknologi for personer med kognitiv svikt. Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014.
  • Strand, Øivind; Alnes, Rigmor Einang; Schaathun, Hans Georg; Berg, Helen. (2015) Drivers and barriers in public sector innovations, regional perspectives and lessons learned from the ALV project. Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014.

Rapport/avhandling

  • Blindheim, Kari; Alnes, Rigmor Einang. (2015) Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune. 2015. ISBN 978-82-92186-54-1.
  • Alnes, Rigmor Einang. (2014) Dementia and interaction A qualitative exploratory study of Marte meo counselling for staff in dementia-spesific care units. 2014. ISBN 978-82-8264-709-0.
  • Berg, Helen; Alnes, Bjarte; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Sporing av personer med kognitiv svikt med hjelp av GPS. 2014. ISBN 978-82-93269-61-8.
  • Midtbust, May Helen; Ipsen, Liv Bodil Angvik; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Etisk kompetanseheving ved behandling og lindring ved livets slutt - et utviklingsprosjekt for personalet i sykehjem. 2014. ISBN 978-82-92186-47-3. Rapport HiÅ (02).
  • Alnes, Rigmor Grete Einang; Vågen, Sølvi Røsvik; Midtbust, May Helen; Krøvel, Brit Steines. (2013) Dialogkafè og refleksjonsgrupper som et virkemiddel i kontinuerlig forbedringsarbeid i hjemmetjenestene. 2013. ISBN 978-82-92186-42-8. Rapport HiÅ (01).
  • Mjønesaune, Siv Agnete; Hansen, Ida Elise; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2013) LEVE - som den du er! : Hjelp til selvhjelp for personer med nevrologiske skader og sykdommer. 2013. ISBN 978-82-93269-36-6. Senter for omsorgsforskning, rapportserie (5).
  • Hatløy, Ingunn; Alnes, Rigmor E. (2006) Betring av samspel med demente. 2006. ISBN 8292186301.
  • Alnes, Rigmor Einang; Veddegjærde, Gerd. (2000) Fra rettferdighet til tilfeldighet : spesialpedagogiske tiltak i habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet. 2000. ISBN 82-7692-152-3.