Bakgrunn og aktiviteter

Sykepleier med erfaring innen kommunehelsetjenesten og lang erfaring som lærer i bachelor - og master/videreutdanninger i sykepleie.

FORSKNINGSOMRÅDER:

Demensomsorg med spesielt fokus på samhandling mellom personer med demens og omsorgsgivere. Rehabilitering, kronisk sykdom, lindrende omsorg og velferdsteknologi. Kunnskapsbasert praksis. Simulering som pedagogisk metode i undervisning. 

SAMARBEID

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleie

Senter for omsorsforskning

ALV Arena for velferdsteknologi Møre og Romsdal

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Berg, Helen; Alnes, Rigmor Einang. (2015) Lokaliseringsteknologi - nytte og utfordringar. Ei undersøking om bruk av lokaliseringsteknologi for personer med kognitiv svikt. Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014.
  • Strand, Øivind; Alnes, Rigmor Einang; Schaathun, Hans Georg; Berg, Helen. (2015) Drivers and barriers in public sector innovations, regional perspectives and lessons learned from the ALV project. Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014.

Rapport/avhandling

  • Blindheim, Kari; Alnes, Rigmor Einang. (2015) Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune. 2015. ISBN 978-82-92186-54-1.
  • Alnes, Rigmor Einang. (2014) Dementia and interaction A qualitative exploratory study of Marte meo counselling for staff in dementia-spesific care units. 2014. ISBN 978-82-8264-709-0.
  • Berg, Helen; Alnes, Bjarte; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Sporing av personer med kognitiv svikt med hjelp av GPS. 2014. ISBN 978-82-93269-61-8.
  • Midtbust, May Helen; Ipsen, Liv Bodil Angvik; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Etisk kompetanseheving ved behandling og lindring ved livets slutt - et utviklingsprosjekt for personalet i sykehjem. 2014. ISBN 978-82-92186-47-3. Rapport HiÅ (02).
  • Alnes, Rigmor Grete Einang; Vågen, Sølvi Røsvik; Midtbust, May Helen; Krøvel, Brit Steines. (2013) Dialogkafè og refleksjonsgrupper som et virkemiddel i kontinuerlig forbedringsarbeid i hjemmetjenestene. 2013. ISBN 978-82-92186-42-8. Rapport HiÅ (01).