Gunnar Morken

Professor, overlege. Direktør for forskning, innovasjon og utdanning

MH fakultetsadministrasjon Fakultet for medisin og helsevitenskap
73590131 91853705
1930-bygget, Øya, St Olavs hospital, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Professor og overlege. Direktør for forsking, innovasjon og utdanning, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og  St Olavs hospital. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner