Bakgrunn og aktiviteter

Leder, Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Leder, Avdeling for forskning og utvikling, Divisjon psykisk helsevern, St Olavs Hospital 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner