Bakgrunn og aktiviteter

Helsesykepleier med ph.d. i helsevitenskap fra Universitetet i Bergen. Avhandling: The meaning of professional identity in public health nursing. 

Studieprogramleder helsesykepleierutdanningen. Emneansvarlig Mastergradsoppgaven:Master i avansert klinisk sykepleie. Underviser på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Veileder master- og ph.d-studenter.

Førsteamanuensis II ved Avdelig for folkehelse, Universitetet i Stavanger

Forskningsområde

-Profesjonsidentitet, tverrprofesjonell samhandling, helsefremming/ forebygging, empowerment/ brukermedvirkning, barn og unges psykiske helse, utdanningsforskning

Forskernettverk/ forskningsgrupper

Folkehelsearbeid

Helsetjenester i reformtid

Nasjonalt nettverk for helsefremming

Scandinavian research network for discursive practice in health care

Nordic Health Promotion Research Network -Empowerment group

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleie : en grunnbok. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245025057.
  • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleie. En grunnbok. Kapittel 2 Helsesøstertjenestens historiske utvikling. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 978-82-450-2505-7.

Del av bok/rapport

  • Dahl, Berit Misund. (2021) Kommunikasjon med barn og unge. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.
  • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleiens kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbaserte praksis. Helsesykepleie : en grunnbok.
  • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleierens arbeid - utviklingstrekk i et folkehelseperspektiv. Helsesykepleie : en grunnbok.
  • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleierens samfunnsmandat og profesjonsidentitet. Helsesykepleie : en grunnbok.
  • Dahl, Berit Misund; Almås, Synnøve Hofseth. (2020) Tverrprofesjonelt samarbeid. Helsesykepleie : en grunnbok.
  • Dahl, Berit Misund; Blindheim, Kari. (2020) Helsesykepleierens hovedarenaer og viktigste samarbeidspartnere. Helsesykepleie : en grunnbok.