Bakgrunn og aktiviteter

Sykepleier og helsesøster. PhD i helsevitenskap (UIB) med avhandlingen: The meaning of professional identity in public health nursing. 

Studieprogramleder helsesøsterutdanningen. Emneansvarlig Mastergradsoppgaven:Master i avansert klinisk sykepleie. Underviser på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Veileder master- og ph.d-studenter.

Forskningsområde

-Profesjonsidentitet, tverrprofesjonell samhandling, Folkehelserbeid, helsefremming og  forebygging, empowerment/ brukermedvirkning

Forskernettverk/ forskningsgrupper

Klinisk sykepleie IHA NTNU -Helsetjenester i reformtid

Nasjonalt nettverk for helsefremming

Scandinavian research network for discursive practice in health care

Nordic Health Promotion Research Network -Empowerment group

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Teige, Anne-May; Dahl, Berit Misund; Hjälmhult, Esther; Karlsen, Anne Gerd. (2017) Helsesøsterstillinger og utdanning av helsesøstre. En kartlegging av helsesøsterstillinger og behov for helsesøsterutdanning. 2017.
  • Dahl, Berit Misund. (2015) The meaning of professional identity in public health nursing. 2015. ISBN 978-82-308-2560-0.
  • Blindheim, Kari; Kirchhoff, Ralf; Dahl, Berit Misund. (2014) Helse og læring. 2014. ISBN 978-82-92186-51-0. Rapport HiÅ (5).