Bakgrunn og aktiviteter

Sykepleier og helsesøster. PhD i helsevitenskap (UIB) med avhandlingen: The meaning of professional identity in public health nursing. 

Forskningsfelt: Profesjonsidentitet, tverrprofesjonell samhandling, barn/ unges fysiske og psykiske helse, dokumentanalyser: pasientdeltakelse/ autonomi. Medlem i norske og nordiske forskningsnettverk

Nestleder for utdanning Institutt for helsevitenskap Ålesund (IHA), Studieprogramleder for helsesøsterutdanning med folkehelseprofil og for videreutdanningen Flerkulturell forståelse. Undervisning: bachelor i sykepleie, videreutdanninger og på master i avansert klinisk sykepleie IHA

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Dahl, Berit Misund. (2017) Critical Discourse Analysis Perspective on Norwegian Public Health Nursing Curriculum in a Time of Transition. Sociolinguistics - Interdisciplinary Perspectives.
  • Dahl, Berit Misund. (2016) Helsesøstertjenesten i et innovasjonsperspektiv. Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015.

Rapport/avhandling

  • Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Teige, Anne-May; Dahl, Berit Misund; Hjälmhult, Esther; Karlsen, Anne Gerd. (2017) Helsesøsterstillinger og utdanning av helsesøstre. En kartlegging av helsesøsterstillinger og behov for helsesøsterutdanning. 2017.
  • Dahl, Berit Misund. (2015) The meaning of professional identity in public health nursing. 2015. ISBN 978-82-308-2560-0.
  • Blindheim, Kari; Kirchhoff, Ralf; Dahl, Berit Misund. (2014) Helse og læring. 2014. ISBN 978-82-92186-51-0. Rapport HiÅ (5).