Bakgrunn og aktiviteter

Helsesykepleier med ph.d. i helsevitenskap (UIB). Avhandling: The meaning of professional identity in public health nursing. 

Studieprogramleder helsesykepleierutdanningen. Emneansvarlig Mastergradsoppgaven:Master i avansert klinisk sykepleie. Underviser på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Veileder master- og ph.d-studenter.

Forskningsområde

-Profesjonsidentitet, tverrprofesjonell samhandling, helsefremming/ forebygging, empowerment/ brukermedvirkning, utdanningsforskning

Forskernettverk/ forskningsgrupper

Helsetjenester i reformtid

Nasjonalt nettverk for helsefremming

Scandinavian research network for discursive practice in health care

Nordic Health Promotion Research Network -Empowerment group

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleie : en grunnbok. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245025057.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleie. En grunnbok. Kapittel 2 Helsesøstertjenestens historiske utvikling. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 978-82-450-2505-7.

Del av bok/rapport

 • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleiens kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbaserte praksis. Helsesykepleie : en grunnbok.
 • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleierens arbeid - utviklingstrekk i et folkehelseperspektiv. Helsesykepleie : en grunnbok.
 • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleierens samfunnsmandat og profesjonsidentitet. Helsesykepleie : en grunnbok.
 • Dahl, Berit Misund; Almås, Synnøve Hofseth. (2020) Tverrprofesjonelt samarbeid. Helsesykepleie : en grunnbok.
 • Dahl, Berit Misund; Blindheim, Kari. (2020) Helsesykepleierens hovedarenaer og viktigste samarbeidspartnere. Helsesykepleie : en grunnbok.
 • Dahl, Berit Misund; Orvik, Arne. (2020) Bærekraftig utvikling og helsesykepleietjenesten. Helsesykepleie : en grunnbok.
 • Almås, Synnøve Hofseth; Dahl, Berit Misund. (2018) Identitet. Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.
 • Dahl, Berit Misund. (2017) Critical Discourse Analysis Perspective on Norwegian Public Health Nursing Curriculum in a Time of Transition. Sociolinguistics - Interdisciplinary Perspectives.
 • Dahl, Berit Misund. (2016) Helsesøstertjenesten i et innovasjonsperspektiv. Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015.