Bakgrunn og aktiviteter

Helsesykepleier med ph.d. i helsevitenskap (UIB). Avhandling: The meaning of professional identity in public health nursing. 

Studieprogramleder helsesykepleierutdanningen. Emneansvarlig Mastergradsoppgaven:Master i avansert klinisk sykepleie. Underviser på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Veileder master- og ph.d-studenter.

Forskningsområde

-Profesjonsidentitet, tverrprofesjonell samhandling, helsefremming/ forebygging, empowerment/ brukermedvirkning, utdanningsforskning

Forskernettverk/ forskningsgrupper

Helsetjenester i reformtid

Nasjonalt nettverk for helsefremming

Scandinavian research network for discursive practice in health care

Nordic Health Promotion Research Network -Empowerment group