Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Min forskning fokuserer på teknologi og samfunnsendring, spesielt styring av nye teknologier, demokrati, og omfordeling. I de siste årene jobbet jeg særlig med forskningspolitikk, spesielt krav om samfunnsansvar eller Responsible Research and Innovation (RRI). 

For tida leder jeg forskningsprosjektet  "Res Publica. Responsiblity, practice, and the public good across Digital Life". I 2018 avsluttet jeg prosjektet "Performing ELSA. Governance of and governmentality in nanotechnology and biotechnology research." Fra 2016-2018 var jeg gruppeleder for "Responsible Research and Innovation" (RRI) ved Senter for Digitalt Liv Norge. I 2017 ble jeg opptatt i NTNUs stjerneprogramm. Min forskning baserer seg på kritiske policy studier og vitenskaps- og teknologistudier (STS)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Johansen, Finn-Eirik; Brautaset, Trygve; Aune, Marie Hjelmseth; Patriksson, Alexandra; Falkenberg, Liv Eggset; Kleppe, Rune; Dick, Gunnar; Strand, Berit Løkensgard; Eijsink, Vincent; Røyne, Anja; Goksøyr, Anders; Svendsen, John Sigurd Mjøen; Fyhn, Marianne; Vik, Jon Olav; Wentzel, Alexander; Aksnes, Astrid; Bruheim, Per; Carlsen, Sven Magnus; Åm, Heidrun. (2018) Centre for Digital Life Norway - Annual report 2017. 2018.
  • Åm, Heidrun. (2011) Regulating the Unknown: Governing Nanotechnologies by a Logic of Pre-emption. 2011.