Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Min forskning fokuserer på teknologi og samfunnsendring, spesielt styring av nye teknologier, demokrati, og omfordeling. I de siste årene jobbet jeg særlig med forskningspolitikk, spesielt krav om samfunnsansvar eller Responsible Research and Innovation (RRI). 

For tida leder jeg forskningsprosjektet  "Res Publica. Responsiblity, practice, and the public good across Digital Life". I 2018 avsluttet jeg prosjektet "Performing ELSA. Governance of and governmentality in nanotechnology and biotechnology research." Fra 2016-2018 var jeg gruppeleder for "Responsible Research and Innovation" (RRI) ved Senter for Digitalt Liv Norge. I 2017 ble jeg opptatt i NTNUs stjerneprogramm. Min forskning baserer seg på kritiske policy studier og vitenskaps- og teknologistudier (STS)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

 • Åm, Heidrun. (2011) Regulating the Unknown: Governing Nanotechnologies by a Logic of Pre-emption. 2011.

Andre

 • Åm, Heidrun. (2020) Exploring choreographies of responsibilities: Biotechnology research, farmed salmon, and public issues. 4S/EASST conference . Society for the Social Study of Science (4S); Prague (virtual). 2020-08-18 - 2020-08-21.
 • Åm, Heidrun. (2020) The Norwegian debate on tax on rent in salmon farming. A pragmatist policy analysis of an attempt of re-politicizing salmon governance. ECPR Conference: Interpretive Approaches to Policy Studies. Developments, Challenges and Ways Forward . ECPR Standing group; Virtual. 2020-09-02 - 2020-09-04.
 • Solbu, Gisle; Åm, Heidrun. (2019) How many jobs has your research created? Constructing Value From Norwegian Biotechnology Research. STS Conference Graz 2019 . Graz University of Technology; Graz. 2019-05-06 - 2019-05-07.
 • Åm, Heidrun. (2019) Doing RRI in Norway. Invited lecture . Institut für Höhere Studien; Vienna. 2019-05-21 - 2019-05-21.
 • Åm, Heidrun. (2019) Politics instead of ethics: Which room for transformative science policy interventions in research practice?. STS Austria Meeting . STS Austria; Vienna. 2019-02-19 - 2019-02-19.
 • Åm, Heidrun. (2019) What next, DLN?.
 • Åm, Heidrun. (2019) Which Common Good Do We Talk About? Digital Life Norway and Value Creation. DLN Annual Conference . Digital Life Norway (DLN); Tromsø. 2019-09-05 - 2019-09-06.
 • Åm, Heidrun. (2018) STS and democratization of science-society-relations. 30th Anniversary Center for Technology and Society at NTNU . CTS, NTNU; Trondheim. 2018-09-28 - 2018-09-28.
 • Åm, Heidrun. (2018) The republic of ELSA and RRI. ELSA Norway conference . ELSA Norway Network; Hurtigruten, Norway. 2018-11-02 - 2018-11-04.
 • Åm, Heidrun. (2018) VESTFRONTMØTET: Vil du oppgradere til kroppen 2.0?. Panelsamtale under Olavsfestdagene, overført på NRK P2 [Radio]. 2018-08-02.
 • Åm, Heidrun. (2018) Why STS scholars must not be innocents abroad. University of Edinburgh Science, Technology and Innovation Studies seminar series . Science, Technology & Innovation Studies; Edinburgh. 2018-10-08 - 2018-10-08.
 • Åm, Heidrun. (2017) Politicizing science governance with "Responsible Research and Innovation"?. 11th Conference in Interpretive Policy Analysis (IPA) . DMU Leicester; Leicester. 2017-07-05 - 2017-07-07.
 • Åm, Heidrun; Loeber, Anne M.C.. (2017) Addressing Res Publica in science and technology: Responsible Research and Innovation as an approach to organizing democratic practices in a networked society. Science & Democracy . Techno-Anthropology, Aalborg University; Copenhagen. 2017-11-23 - 2017-11-24.
 • Åm, Heidrun; Sørensen, Knut Holtan. (2017) Three coins in the fountain: anticipation, hope and responsibility in the pursuit of science. 2017 Annual S.NET Meeting ; Phoenix, AZ. 2017-10-08 - 2017-10-11.
 • Åm, Heidrun. (2016) Bringing a Practice Perspective to Responsible Research and Innovation. 11th conference in Interpretative Policy Analysis ; Hull. 2016-07-05 - 2016-07-07.
 • Åm, Heidrun. (2016) Cyborgs for and with society. NTNU Cyborg meeting . NTNU Cyborg project; 2016-02-05 - 2016-02-05.
 • Åm, Heidrun. (2016) RRI in the Center for Digital Life Norway. ELSA Norway conference . ELSA Norway network; Hurtigruten Trondheim - Tromsø. 2016-04-11 - 2016-04-13.
 • Åm, Heidrun. (2016) Responsible Research and Innovation (RRI) as decentered governance: Practices of governance and practices of freedom in researchers’ daily lives. Science and technology by other means . 4S/EASST conference; Barcelona. 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Åm, Heidrun. (2015) Bringing STS concepts to Policy Sciences. After LSG. Looking Back & Looking Ahead . Life Science Governance Research Platform; Vienna. 2015-01-22 - 2015-01-23.
 • Åm, Heidrun. (2015) Dimensions of power in democratization of science. 10th International Conference in Interpretive Policy Analysis . CERAPS; Lille. 2015-07-08 - 2015-07-10.
 • Åm, Heidrun. (2015) Getting it right the first time? Nanotechnology governance in the shadow of the past. Nano2021 Workshop on responsible technology development . Forskningsrådet; Oslo. 2015-04-09 - 2015-04-10.
 • Åm, Heidrun. (2015) "Regulating the Unknown" - Is this possible?. Nano2021 Workshop on responsible technology development . Forskningsrådet; Oslo. 2015-04-09 - 2015-04-10.
 • Heidenreich, Sara; Klimek, Alexandra; Sørensen, Knut Holtan; Åm, Heidrun. (2014) Making post carbon publics: Technoscientists’ constructions of and engagement with the public. 4S Annual Meeting ; 2014-08-20 - 2014-08-24.
 • Åm, Heidrun. (2014) Co-production of nanotechnology regulations. "Social construction of technology coming of age: new challenges and opportunities ahead" . Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU; Trondheim. 2014-06-03 - 2014-06-05.
 • Åm, Heidrun. (2014) The SoRoSol-Case: Boundary objects as ways, means, and ends in integrated research?. Snet 6th Annual Meeting . ITAS KIT; Karlsruhe. 2014-09-21 - 2014-09-24.
 • Åm, Heidrun; Lagesen, Vivian Anette. (2014) How publics make publics: ‘Othering’ as an energy transitions logic. 4S/ESOCITE ; Buenos Aires. 2014-08-20 - 2014-08-23.
 • Åm, Heidrun. (2013) Lys i tunnelen: Solenergiforskeres strategier og visjoner i en krisetid. CenSES årsmøte . CenSES; Oslo. 2013-12-09 - 2013-12-10.
 • Åm, Heidrun; Yang, Xiaodong; Thorstensen, Anne Elisabeth; Gibson, Ursula; Sørensen, Knut H.; Myskja, Bjørn; Nydal, Rune; Svendsen, Kristin V Hirsch; Fet, Annik; Ladam, Cecile; Reenaas, Turid Worren. (2013) Are solar cell scientists socially responsible?. Norwegian Solar Cell Conference . NTNU, IFE, SINTEF, UiO; Oppdal. 2013-03-13.