Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forsker og prosjektleder av forskningsprosjektet "Performing ELSA. Governance of and governmentality in nanotechnology and biotechnology research." Siden 2016 er jeg også gruppeleder for "Responsible Research and Innovation" (RRI) ved Senter for Digitalt Liv Norge. Jeg jobber ved Senteret for teknologi og samfunn (STS) på Institutt for tverrfaglige kulturstudier og har en PhD i statsvitenskap fra Universitet Wien. Min forskning baserer seg på kritiske policy studier og vitenskaps- og teknologistudier (STS).

Min forskning fokuserer på styring av kunnskapsproduksjon og nye teknologier. Jeg analyserer forskningspolitikk, spesielt krav om samfunnsansvar eller Responsible Research and Innovation (RRI). I avhandlingen analyserte jeg den politiske dimensjonen av nanoteknologi i en sammenlignende studie av nanoteknologipolitikk i Storbritannia og Tyskland. Min postdoktor var del av det NFR finanserte prosjektet "Sosialt robuste solarceller". Der jobbet jeg sammen med materialforskere som utviklet nye materialer for solarseller. I mitt nåværende prosjekt analyserer jeg hvordan forskere og entreprenører forholder seg til krav om ansvarlighet og hvordan etiske, sosiale, og rettslige aspekter av nye teknologier kan tas hensyn til i forskningspraksis. Hvilke betingelser må være på plass for at styring av teknologi forandrer seg og hva mener vi egentlig at må forandres?

Verv

Styreleder NTNU Bioteknologi "Responsible Research and Innovation"

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Åm, Heidrun. (2011) Regulating the Unknown: Governing Nanotechnologies by a Logic of Pre-emption. 2011.