Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Jeg studerer håndverkernes rolle i overgangen til en mer miljøvennlig byggeskikk gjennom prosjektet Crafting Climate. Poenget er å løfte fram perspektivet til de som faktisk utfører byggingen som er i endring.

Kort biografi

Jeg er sosialantropolog og disputerte i 2011 med avhandlingen "Møte med tilstedeværelse: Mellom form og tomhet i produktutvikling, aikido og antropologisk erkjennelse". Har tidligere arbeidet med produktutvikling, utvikling av nettmøteteknologi, performance og studier av religiøse erfaringer. I de siste par årene har jeg studert omleggingen til en mer klimavennlig byggeskikk gjennom NORD-STAR, Nordic Centre of Excellence for Strategic Adaptation Research

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Fyhn, Håkon. (2010) Sniff the rat visits Trondheim; neurons showing the way. Kavli Institute for Systems Neuroscience. 2010.

Bøker

 • Fyhn, Håkon; Rønning, Barbro. (2016) Høyblokka Post-Mortem: Teater som ritual. Novus Forlag. 2016. ISBN 978-82-7099-864-7.
 • Fyhn, Håkon. (2009) Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2433-7.

Del av bok/rapport

 • Fyhn, Håkon; Søraa, Roger Andre. (2017) Teknologisk produksjon av nærhet og avstand; Klimakrisa, virkemiddelapparatet og de tusen hjem. Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis.
 • Fyhn, Håkon. (2016) Etterklangen av det som er borte. Høyblokka Post-Mortem: Teater som ritual.
 • Fyhn, Håkon. (2015) Temafestenes tiår og tingliggjøringen av 70-, 80- og 90-tallet. Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning.
 • Fyhn, Håkon. (2012) Anelse og form. Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode.
 • Fyhn, Håkon. (2009) Innledning til kreativ tverrfaglighet. Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis.
 • Fyhn, Håkon. (2009) Kreativ tverrfaglighet, motstand og muligheter. Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis.
 • Fyhn, Håkon. (2009) Kreativ tverrfaglihet og tidsånden. Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis.
 • Fyhn, Håkon. (2005) Det skapende mennesket og selvets metafysikk. Teater og produktutvikling ved NTNU. Flyt-en nøkkel til kreativitet og innovasjon.
 • Fyhn, Håkon. (2005) Metodisk tvil. Metodisk tro. Anthropology and Ontology.
 • Fyhn, Håkon. (2004) Forholdet mellom del og helhet i et univers uten tilfeldigheter. Non Plus Ultra. Festskrift til Stein Erik Johansen i anledning 50-årsdagen.
 • Fyhn, Håkon. (1998) The Metaphysics of Evolution. The Kaleidoscopic Past. Proceedings of the 5th Nordic TAG Conference Göteborg, 2-5 April 1997.