Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Jeg studerer håndverkernes rolle i overgangen til en mer miljøvennlig byggeskikk gjennom prosjektet Crafting Climate. Poenget er å løfte fram perspektivet til de som faktisk utfører byggingen som er i endring.

Kort biografi

Jeg er sosialantropolog og disputerte i 2011 med avhandlingen "Møte med tilstedeværelse: Mellom form og tomhet i produktutvikling, aikido og antropologisk erkjennelse". Har tidligere arbeidet med produktutvikling, utvikling av nettmøteteknologi, performance og studier av religiøse erfaringer. I de siste par årene har jeg studert omleggingen til en mer klimavennlig byggeskikk gjennom NORD-STAR, Nordic Centre of Excellence for Strategic Adaptation Research

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

  • Fyhn, Håkon. (2015) Usikkerheten etter lærlingperioden. http://www.craftingclimate.com/ [Internett]. 2015-06-17.