Bakgrunn og aktiviteter

Hovedfokus for forskning:
Medfødt immunitet med særlig vekt på inflammasjon (betennelse), spesielt i sammenheng med hjerte-/karsykdom og diabetes eller leddgikt. Måling av inflammasjonsmarkører i blodprøver, og undersøkelse av variasjon i gener knyttet til inflammasjon og hvordan dette påvirker sykdomsrisikoen. Inflammasjon utløst av biomaterialer (kunstige materialer som brukes ved medisinsk behandling), bl.a. ved bruk av hjerte-/lungemaskiner. Komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi.

Undervisningsområder:
Immunologi, transfusjonsmedisin, ernæring, basal statistikk.

Blogginnlegg på #NTNUmedicine

Publikasjoner på PubMed

Mer om forskningsgruppen for inflammasjon og hjerte-/karsykdom

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner