Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider primært med religionsdidaktikk, vitenskapelig teori- og metodelære og vestlig samtidsreligion. Jeg er ekspert på moderne satanisme og alternative religioner i nutiden, religionsdidaktiske problemstillinger og almen religionsvidenskab.

For øyeblikket tilrettelegger jeg et større forskningsprosjekt om naturvitenskapelig populærformidling som erstatningsreligion, herunder læreres verdiformidling i skolen. I øvrigt er min forskning rettet mot

  • akademisk religionsdidaktikk som teori og praksis
  • grænsesprængende religion og/i grænsesprængende kunst
  • religion og populærkultur
  • sekularitet og ikke-religion