Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er prodekan for forskning ved SU-fakultetet frem til 2025. Som prodekan har jeg følgende ansvarsområder i tett samarbeide med rektorat, dekanat, fakultetsadministrasjon og institutter: 

 • lede utviklingen av forskningsområdet gjennom utforming og oppfølging av fakultetets strategier og planer
 • lede utvikling av doktorgradsprogrammene og lede programrådene
 • lede fakultetets forskningsutvalg og andre råd og utvalg på forskningsområdet
 • representere fakultetet på forskningsområdet lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Nøkkelord er forskningskultur, forskningsstrategi, forskningspolitikk, forskningsetikk, forskningsfinansiering og internasjonalisering på langs og på tvers.

Min bakgrunn er religionsvitenskapelig. Jeg arbeider primært med religionsdidaktikk, vitenskapelig teori- og metodelære og vestlig samtidsreligion. Jeg er ekspert på moderne satanisme og alternative religioner i nutiden, religionsdidaktiske problemstillinger og almen religionsvidenskab. Min forskning er rettet mot 

 • konspirasjonstenkning i skole og samfunn (jeg leder forskningsgruppen KONSPISK)
 • naturvitenskapelig populærformidling som erstatningsreligion, herunder læreres verdiformidling i skolen, sekularitet og ikke-religion og sekulære apokalypser
 • akademisk religionsdidaktikk som teori og praksis
 • grænsesprængende religion og/i grænsesprængende kunst
 • religion og populærkultur

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

 • Bergane, Jean; Petersen, Jesper Aagaard. (2021) Alt henger sammen! Konspirasjonsteorier og hva vi kan gjøre for å forebygge dem.

2020

 • Løset, Sveinung; Oestvang, Janne; Pedersen, Eilif; Mathisen, Karina; Petersen, Jesper Aagaard; Kummen, Jon; Pukstad, Brita; Lohndal, Terje; Penner, Angelina; Christensen, Idd Andrea. (2020) Rapport om utvidelse av forskerlinjer ved NTNU. 2020.

2019

2018

 • Petersen, Jesper Aagaard. (2018) Megapolisomancy: Metaphor and Magic in the Metropolis. Magick, Mysticism and Art . Academia Ordo Templi Orientis; Hotel Oriente, Barcelona. 2018-06-24 - 2018-06-24.
 • Petersen, Jesper Aagaard; Nielsen, Carsten Viggo. (2018) Røre i andedammen: Receptionen af dansk ondskabskult 1973-2018. Chaos symposium 2018 . Chaos-redaktionen; Lunds universitet. 2018-05-04 - 2018-05-05.

2017

2016

 • Dyrendal, Asbjørn; Lewis, James R; Petersen, Jesper Aagaard. (2016) The Invention of Satanism. Oxford University Press. 2016. ISBN 9780195181104.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2016) Satanism in Denmark. Western Esotericism in Scandinavia.
 • Petersen, Jesper Aagaard; Holt, Cimminnee. (2016) Modern Religious Satanism: A Negotiation of Tensions. Oxford Handbook of New Religious Movements vol.2.

2015

 • Ödlund, Christine; Börjesson, Johan; Arnesen, Trond; Petersen, Jesper Aagaard. (2015) Planteprat. Panel/samtale. Om planters kommunikasjon og økologi vs økokrise vs teosofi. Helaften med kunstneren Christine Ödlund. Panel/samtale med forskere. [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Trondheim Kunstmuseum. Gråmølna.; Trondheim. 2015-01-09.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2015) Contemporary Satanism. The Occult World.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2015) Educating the public: Making sense of popular science television in Norway. IAHR XXI World Congress . International Association for the History of Religions; Erfurt Universitet. 2015-08-23 - 2015-08-29.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2015) «I fucking love science»: Naturvitenskap som identitetsmarkør på sociale medier. Ungdomsseminariet i Trondheim . SiPP (NTNU), YES (NTNU) og ALT (HiST); PLU, Moholt. 2015-09-24 - 2015-09-24.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2015) Natur og kultur i klasserommet: Gjensidighet i naturfag og religionsfag?. Et religionsfag for fremtiden . IHKR; Universitetet i Bergen. 2015-10-14 - 2015-10-15.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2015) Satanisme i Norge? Å ja, black metal…. religioner.no.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2015) Vantroens fremtid? Om et ikke-troens trosmangfold. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt.
 • Petersen, Jesper Aagaard; Dyrendal, Asbjørn. (2015) Old Nick on the 'Net: On Satanic Politics. OUPblog.

2014

 • Faxneld, Per; Petersen, Jesper Aagaard. (2014) Cult of Carnality: Sexuality, Eroticism and Gender in Contemporary Satanism. Sexuality and New Religious Movements.
 • Lewis, James R.; Petersen, Jesper Aagaard. (2014) Controversial New Religions. Oxford University Press. 2014. ISBN 9780199315314.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2014) Art, Anarchy and Apostasy – en samtale mellom Martin Palmer og Jesper Aagaard Petersen. Art, Anarchy and Apostasy [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Rozemin Keshvani; TKM Gråmølna. 2014-04-04.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2014) Carnal, Chthonian, Complicated: The Matter of Modern Satanism. Controversial New Religions.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2014) Operation Mindfuck, Viking Edition. HERE TO GO II . Metamorf/TEKS; Dokkhuset, Trondheim. 2014-05-30 - 2014-05-31.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2014) Operation Mindfuck, Viking Edition: How Fear of the Satanic and Cartoon Exoticism Fueled the Prank of the Century. Here To Go 2014: Art, Counter-Culture and the Esoteric.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2014) Sataniske pikesmykker?. religioner.no.

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2002

 • Petersen, Jesper Aagaard. (2002) Binary Satanism: The Construction of Community in a Digital World. Syzygy (Stanford, Calif.). vol. 11.

2001