Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Xing, Liyuan; Aarre, Victor; Barnes, Arthur E.; Theoharis, Theoharis; Salman, Nader; Tjåland, Egil. (2017) Instantaneous Frequency Seismic Attribute Benchmarking. SEG Technical Program Expanded Abstracts 2017.
  • Xing, Liyuan; Salman, Nader; Aarre, Victor; Theoharis, Theoharis; Tjåland, Egil. (2016) A3mark: A publicly available online web service for seismic attribute benchmarking. SEG Technical Program Expanded Abstracts 2016.

Rapport/avhandling

  • Tjåland, Egil; Kvamsdal, Trond; Amundsen, Jørn Aslak; Lie, Knut-Andreas; Maincon, Philippe; Rønquist, Einar; Skjetne, Paal; Åstrand, Per-Olof; Nystad, Arild Normann. (2010) Computational Science and Engineering: Challenges and Opportunities. 2010. ISBN 978-82-995202-0-1.
  • Tjåland, Egil. (1993) Analysis of the elastic reflection matrix. 1993. ISBN 82-7119-596-4. Doktor ingeniøravhandling (1993:12).