Bakgrunn og aktiviteter

Post.doc med fokus på romteknologi, bruk av småsatellittar for jordobservasjon og for kommunikasjon. Stort sett maritime og arktisk fokus. Har vore med på oppstart og oppbygging av NTNU Small Satellite Lab. Har tidlegare starta og leda studentsatellittprosjektet ved NTNU.

NTNU heimeside

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Birkeland, Roger; Palma, David. (2018) Freely Drifting Small-Satellite Swarms for Sensor Networks in the Arctic. Third International Congress on Information and Communication Technology..
  • Birkeland, Roger; Stein, Timo Alexander; Tømmer, Mathias; Beerman, Michael; Petrasch, Julian; Gjersvik, Amund. (2015) The NUTS Cubesat Project: Spin-offs and Technology Development. Proc. of 22nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research.
  • Tømmer, Mathias; Birkeland, Roger; Gjersvik, Amund; Stein, Timo Alexander; Vestnes, Frida; Skagmo, Jon Petter; Kvamtrø, Knut Magnus; Eckholdt, Fabian; Alstad, Torgeir; Grande, Jøran; Mathisen, Stian Vik. (2015) Testing of radio communication subsystems for the NUTS CubeSat on a meteorological balloon flight from Andøya in 2014. Proc. of 22nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research.
  • Abraham, Jens; Birkeland, Roger; Mathiesen, Terje. (2013) Application of Slow Wave Structures for Miniaturized Satellite Feeding Networks. Proceedings of the 2nd IAA Conference on University Satellite Missions & Cubesat Workshop.
  • Bezem, Bram; Fjellby, Per Kristian J.; Birkeland, Roger; Mjølsnes, Stig Frode. (2013) Authenticated uplink for the small, low-orbit student satellite NUTS. Proceedings of the 2nd IAA Conference on University Satellite Missions & Cubesat Workshop.
  • Birkeland, Roger; Gutteberg, Odd. (2013) Educational Aspects of a CubeSat Project. Proceedings of the 2nd IAA Conference on University Satellite Missions & Cubesat Workshop.
  • Birkeland, Roger; Gutteberg, Odd. (2013) Overview of the NUTS CubeSat Project. Proceedings of the 2nd IAA Conference on University Satellite Missions & Cubesat Workshop.
  • Nygren, Martin; Birkeland, Roger; Gravdahl, Jan Tommy. (2013) Using independent combinations of CubeSat solar panels as sun sensors for separating inbound sunlight information. Proceedings of the 2nd IAA Conference on University Satellite Missions & Cubesat Workshop.

Rapport/avhandling