Bakgrunn og aktiviteter

Researcher, PhD, med fokus på romteknologi, bruk av småsatellittar for jordobservasjon og for kommunikasjon. Stort sett maritime og arktisk fokus. Har vore med på oppstart og oppbygging av NTNU Small Satellite Lab. Har tidlegare starta og leda studentsatellittprosjektet ved NTNU.

NTNU heimeside

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Honoré-Livermore, Evelyn; Birkeland, Roger. (2021) Managing Product Development and Integration of a University CubeSat in a Locked down World. 2021 IEEE Aerospace Conference (50100).
  • Honoré-Livermore, Evelyn; Dallolio, Alberto; Birkeland, Roger; Langer, Dennis D.; Haskins, Cecilia; Johansen, Tor Arne. (2021) MBSE modeling of a SoS with a small satellite and autonomous surface vessels for persistent coastal monitoring. 2021 16th International System of Systems Engineering Conference (SoSE).
  • Birkeland, Roger; Palma, David. (2018) Freely Drifting Small-Satellite Swarms for Sensor Networks in the Arctic. Third International Congress on Information and Communication Technology..
  • Birkeland, Roger; Stein, Timo Alexander; Tømmer, Mathias; Beerman, Michael; Petrasch, Julian; Gjersvik, Amund. (2015) The NUTS Cubesat Project: Spin-offs and Technology Development. Proc. of 22nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research.