Bakgrunn og aktiviteter

Min hovedinteresse innenfor planteøkologi er hvordan menneskeskapte prosesser påvirker landskap, vegetasjon og enkeltarter.

Beite er en viktig prosess i de fleste naturtyper, og gjennom ulike forskningsprosjekt har vi sett på hvordan både husdyr og hjortedyr påvirker økosystemet.

Gjennom prosjektet DYLAN (Hvordan forvalte dynamiske landskaper?) vil vi se mer generelt på interaksjonen menneske- og natur i et lengre tidsperspektiv som et grunnlag for en mer kunnskapsbasert forvaltning av kulturbetingede verneområder.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner