73596031
Erling Skakkes gate 47A, Schøninghuset * B-327

Bakgrunn og aktiviteter

Min hovedinteresse innenfor planteøkologi er hvordan menneskeskapte prosesser påvirker landskap, vegetasjon og enkeltarter.

Beite er en viktig prosess i de fleste naturtyper, og gjennom ulike forskningsprosjekt har vi sett på hvordan både husdyr og hjortedyr påvirker økosystemet.

Gjennom prosjektet DYLAN (Hvordan forvalte dynamiske landskaper?) vil vi se mer generelt på interaksjonen menneske- og natur i et lengre tidsperspektiv som et grunnlag for en mer kunnskapsbasert forvaltning av kulturbetingede verneområder.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. (2015) Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 2015. ISBN 9788283050189. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter (3).

Rapport/avhandling

  • Austrheim, Gunnar; Endresen, Dag Terje Filip; Finstad, Anders Gravbrøt; Grytnes, John-Arvid; Koch, Wouter; Lindgaard, Arild; Mathisen, Ingrid Ertshus; Speed, James David Mervyn; Øien, Dag-Inge. (2015) Deling av vegetasjonsdata: Forslag til infrastruktur for å sikre faglige og tekniske standarder som kan lette datautveksling. 2015. ISBN 978-82-8322-044-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (4).
  • Fagerheim, William; Setten, Gunhild; Austrheim, Gunnar. (2014) Anbefalinger til ny forvaltningspraksis for sauebeite i fjellet. Sluttrapport fra en serie fokusgruppemøter 2012-2014. 2014. ISBN 978-82-7126-992-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (4).