Bakgrunn og aktiviteter

Biografi:

Stig Arve Sæther er førsteamanuensis i Idrettsvitenskap (hovedfag, cand polit NTNU 2004), ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hans primære forskningsfelt er ungdomsidrett og talentutvikling, spesielt knyttet til fotball. Sæther har publisert en rekke fagfellevurderte artikler i internasjonal tidsskrift, og er også en aktiv blogger (norske fotballtalenter og SVT-bloggen) og medieformidler om norske fotballtalenter. Hans største forskningsprosjekt er "Fotball og Talent" prosjektet som har fulgt et årskull aldersbestemt landslagsspillere i fotball siden 2005. Utga boken: De norske fotballtalentene (2017) på basis av dette prosjektet. Sæther er leder for forskningsgruppen: Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole.

Board of editors: Cogent social sciences & Sport Mont Journal

Researchgate.net: www.researchgate.net/profile/stig_saether 

Forskningsprosjekter
- Fotball og talent
- Fotballakademiene                                 
- Veien til toppen
- Trenerundersøkelsen 2012
- Oppvekst i bygder
- Fysisk aktivitet

Har/har hatt fagansvar på emnene:

IDRSA1003 Barne- og ungdomsidrett
IDRSA1008 Innføring i idrettsvitenskap
IDRSA1009 Idrett som aktivitets- og praksisfelt
IDRSA1019 Idrettspsykologi
IDRSA2004 Trenerroller
IDRSA2900 Bacheloroppgaven i samfunns- og idrettsvitenskap
IDR3021 Idrett: Individ og gruppe
IDR3037 Ferdighets- og prestasjonsutvikling
IDR3802 Landsby: idrett og samfunn (Eksperter i team)
IDR3803 Toppidrettslandsbyen (Eksperter i team)
IDRSA6003 Trenerrollen, kultur og omdømme (Topptrener 2)
Bachelorseminaret & Masterseminaret

BØKER OG BOKKAPITLER:

     

 • Sæther, Stig Arve (2019) (Redaktør) Innføring i Idrettsvitenskap. Universitetsforlaget (kommer 2019)
 • Sæther, Stig Arve (2017) De norske fotballtalentene. Hvem lykkes og hvorfor? Universitetsforlaget: Oslo. ISBN: 9788215028033
 • Sæther, Stig Arve (2015) (redaktør) Trenerroller. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: 978-82-450-1771-7
 • Sæther, Stig Arve (2015) Trenerrollen i ungdomsårene - identifiserer eller utvikler? I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.
 • Sæther, Stig Arve & Aspvik, Nils Petter (2015) Når mer øvelse ikke nødvendigvis gjør mester! En beskrivelse av unge, talentfulle fotballspilleres fysiske aktivitetsnivå og ulike stressforhold som påvirker deres utvikling. I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.
 • Sæther, Stig Arve (2015) Evaluering av trenerrollen. I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER:

IKKE FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER & FAGLIGE BIDRAG

KONFERANSEBIDRAG

 • Erikstad, M., Østrem, K., Sæther, S.A., Johansen, B.T. & Haugen. T. (2018) Talent identification in youth football: The prevalence og the relative age effect at grassroot, regional and national level. ECSS konferanse, Dublin juli.
 • Mehus, Ingar & Sæther, Stig Arve (2016) The importance of achievement goal orientation when learning a novel, and increasingly complexed, skill. ECSS konferanse, Vienna Juli.
 • Sæther, Stig Arve & Aspvik, Nils Petter (2014) Norwegian football academy players - assessing personal skills as a result of self-organized training. ECSS konferanse. Amsterdam 2-5 juli.
 • Mehus, Ingar & Sæther, Stig Arve (2014) Goal orientation, intrinsic motivation and exerted effort. ECSS konferanse. Amsterdam 2-5 juli.
 • Sæther, Stig Arve & Solberg, Harry Arne (2014) European football: The challanges of giving young talents time and space. EURAM konferanse, Valencia,  3-7 juni.
 • Sæther, Stig Arve (2013) Talent Development in soccer: a question of top-level clubs budget annd table position? ECSS konferanse, Barcelona, 26-30 Juli.
 • Sæther, Stig Arve (2007) Soccer coaches understanding of talent in soccer. ISSA & ISHPES konferanse, København, 31 juli - 5 august.

MEDIEBIDRAG OG POPULÆRVITENSKAPELIGE TIDSSKRIFT