Bakgrunn og aktiviteter

Biografi:

Hovedfag i idrettsvitenskap ved NTNU (2004), cand polit med årsstudie i Historie og Psykologi. Jobbet ved NTNU siden 2004. Siden sin hovedfagsoppgave om fotball og talent, har han hovedsaklig forsket på  talentutvikling i fotball og barne- og ungdomsidrett. Hans største forskningsprosjekt er "Fotball og Talent" prosjektet som har fulgt et årskull aldersbestemt landslagsspillere i fotball siden 2005. Utga boken: De norske fotballtalentene (2017) på basis av dette prosjektet.

Er også en aktiv blogger om norske fotballtalenter og en del av SVT-bloggen ved fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Board of editors: Cogent social sciences & Sport Mont Journal
Researchgate.net: www.researchgate.net/profile/stig_saether 

Forskningsprosjekter
- Fotball og talent
- Fotballakademiene                                 
- Veien til toppen
- Trenerundersøkelsen 2012
- Oppvekst i bygder
- Fysisk aktivitet

Har/har hatt fagansvar på emnene:

IDRSA1003 Barne- og ungdomsidrett
IDRSA1008 Innføring i idrettsvitenskap
IDRSA1009 Idrett som aktivitets- og praksisfelt
IDRSA1019 Idrettspsykologi
IDRSA2004 Trenerroller
IDRSA2900 Bacheloroppgaven i samfunns- og idrettsvitenskap
IDR3021 Idrett: Individ og gruppe
IDR3037 Ferdighets- og prestasjonsutvikling
IDR3802 Landsby: idrett og samfunn (Eksperter i team)
IDR3803 Toppidrettslandsbyen (Eksperter i team)
IDRSA6003 Trenerrollen, kultur og omdømme (Topptrener 2)
Bachelorseminaret & Masterseminaret

BØKER OG BOKKAPITLER:

     

 • Sæther, Stig Arve (2017) De norske fotballtalentene. Hvem lykkes og hvorfor? Universitetsforlaget: Oslo. ISBN: 9788215028033
 • Sæther, Stig Arve (2015) (redaktør) Trenerroller. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: 978-82-450-1771-7
 • Sæther, Stig Arve (2015) Trenerrollen i ungdomsårene - identifiserer eller utvikler? I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.
 • Sæther, Stig Arve & Aspvik, Nils Petter (2015) Når mer øvelse ikke nødvendigvis gjør mester! En beskrivelse av unge, talentfulle fotballspilleres fysiske aktivitetsnivå og ulike stressforhold som påvirker deres utvikling. I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.
 • Sæther, Stig Arve (2015) Evaluering av trenerrollen. I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER:

IKKE FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER

KONFERANSEBIDRAG

 • Mehus, Ingar & Sæther, Stig Arve (2016) The importance of achievement goal orientation when learning a novel, and increasingly complexed, skill. ECSS konferanse, Vienna Juli.
 • Sæther, Stig Arve & Aspvik, Nils Petter (2014) Norwegian football academy players - assessing personal skills as a result of self-organized training. ECSS konferanse. Amsterdam 2-5 juli.
 • Mehus, Ingar & Sæther, Stig Arve (2014) Goal orientation, intrinsic motivation and exerted effort. ECSS konferanse. Amsterdam 2-5 juli.
 • Sæther, Stig Arve & Solberg, Harry Arne (2014) European football: The challanges of giving young talents time and space. EURAM konferanse, Valencia,  3-7 juni.
 • Sæther, Stig Arve (2013) Talent Development in soccer: a question of top-level clubs budget annd table position? ECSS konferanse, Barcelona, 26-30 Juli.
 • Sæther, Stig Arve (2007) Soccer coaches understanding of talent in soccer. ISSA & ISHPES konferanse, København, 31 juli - 5 august.

MEDIEBIDRAG OG POPULÆRVITENSKAPELIGE TIDSSKRIFT