Bakgrunn og aktiviteter

Biografi:

Stig Arve Sæther er førsteamanuensis i Idrettsvitenskap. Hans primære forskningsfelt er ungdomsidrett og talentutvikling, spesielt knyttet til fotball. Sæther har publisert et par titalls fagfellevurderte artikler i internasjonale tidsskrift, tre bøker og er også en aktiv medieformidler (overkant av 70 oppslag) om talentutvikling. Hans største forskningsprosjekt er "Fotball og Talent" prosjektet som har fulgt et årskull aldersbestemt landslagsspillere i fotball siden 2005. Utga boken: De norske fotballtalentene (2017) på basis av dette prosjektet. Sæther er leder for forskningsgruppen: Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole.

Researchgate.net: www.researchgate.net/profile/stig_saether 
Board of editors: Cogent social sciences (Taylor & Francis Online)

Forskningsprosjekter               
- 1) Fotball og talent 2) Fotballakademiene 3) Veien til toppen 4) Describing and Developing the Brazilian Jiu-Jitsu Athlete 5) Coaching i suksessfulle talentutviklingsmiljø

Har fagansvar på følgende emner:
IDRSA1019 IdrettspsykologiIDRSA2004 Trenerroller & IDR3037 Ferdighets- og prestasjonsutvikling

BØKER OG BOKKAPITLER:

         

 • Sæther, Stig Arve (2019) (Redaktør) Idrettsvitenskap. Perspektiver og praksis. Universitetsforlaget: Oslo. 
 • Sæther, Stig Arve. Idrettstalentene. I Idrettsvitenskap. Perspektiver og praksis. (s. 137-148) (Red. S. A. Sæther) Universitetsforlaget: Oslo.
 • Sæther, Stig Arve (2017) De norske fotballtalentene. Hvem lykkes og hvorfor? Universitetsforlaget: Oslo. ISBN: 9788215028033
 • Sæther, Stig Arve (2015) (redaktør) Trenerroller. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: 978-82-450-1771-7
 • Sæther, Stig Arve (2015) Trenerrollen i ungdomsårene - identifiserer eller utvikler? I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.
 • Sæther, Stig Arve & Aspvik, Nils Petter (2015) Når mer øvelse ikke nødvendigvis gjør mester! En beskrivelse av unge, talentfulle fotballspilleres fysiske aktivitetsnivå og ulike stressforhold som påvirker deres utvikling. I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.
 • Sæther, Stig Arve (2015) Evaluering av trenerrollen. I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER:

IKKE FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER & FAGLIGE BIDRAG

KONFERANSEBIDRAG

 • Flatgård, G., Larsen, C. H. & Sæther, S.A. (2019) Talent development in a professional football club in Norway: The case of Ranheim football club. SVEBI konferansen, Stockholm 22.11.19
 • Rye, A. & Sæther, S.A. (2019) Perception of stress in the transition from junior-elite to elite - a comparison of the elite and non-elite players. Football exchange conference, Liverpool John Moores University.
 • Erikstad, M., Østrem, K., Sæther, S.A., Johansen, B.T. & Haugen. T. (2018) Talent identification in youth football: The prevalence og the relative age effect at grassroot, regional and national level. ECSS konferanse, Dublin juli.
 • Mehus, Ingar & Sæther, Stig Arve (2016) The importance of achievement goal orientation when learning a novel, and increasingly complexed, skill. ECSS konferanse, Vienna Juli.
 • Sæther, Stig Arve & Aspvik, Nils Petter (2014) Norwegian football academy players - assessing personal skills as a result of self-organized training. ECSS konferanse. Amsterdam 2-5 juli.
 • Mehus, Ingar & Sæther, Stig Arve (2014) Goal orientation, intrinsic motivation and exerted effort. ECSS konferanse. Amsterdam 2-5 juli.
 • Sæther, Stig Arve & Solberg, Harry Arne (2014) European football: The challanges of giving young talents time and space. EURAM konferanse, Valencia,  3-7 juni.
 • Sæther, Stig Arve (2013) Talent Development in soccer: a question of top-level clubs budget annd table position? ECSS konferanse, Barcelona, 26-30 Juli.
 • Sæther, Stig Arve (2007) Soccer coaches understanding of talent in soccer. ISSA & ISHPES konferanse, København, 31 juli - 5 august.

MEDIEBIDRAG OG POPULÆRVITENSKAPELIGE TIDSSKRIFT