Bakgrunn og aktiviteter

Biografi:

Stig Arve Sæther er førsteamanuensis i Idrettsvitenskap (hovedfag, cand polit NTNU 2004), ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hans primære forskningsfelt er ungdomsidrett og talentutvikling, spesielt knyttet til fotball. Sæther har publisert et par titalls fagfellevurderte artikler i internasjonale tidsskrift, og er også en aktiv blogger (norske fotballtalenter og SVT-bloggen) og medieformidler (overkant av 50 oppslag) om norske fotballtalenter. Hans største forskningsprosjekt er "Fotball og Talent" prosjektet som har fulgt et årskull aldersbestemt landslagsspillere i fotball siden 2005. Utga boken: De norske fotballtalentene (2017) på basis av dette prosjektet. Sæther er leder for forskningsgruppen: Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole.

Researchgate.net: www.researchgate.net/profile/stig_saether 

Forskningsprosjekter               Har/har hatt fagansvar på emnene:
- Fotball og talent                        IDRSA1003 Barne- og ungdomsidrett
- Fotballakademiene                   IDRSA1008 Innføring i idrettsvitenskap
- Veien til toppen                         IDRSA1009 Idrett som aktivitets- og praksisfelt
                                                        IDRSA1019 Idrettspsykologi
Board of editors:                         IDRSA2004 Trenerroller
Cogent social sciences               IDRSA2900 Bacheloroppg. i samf- og idr.
Sport Mont Journal                  IDR3021 Idrett: Individ og gruppe
                                                        IDR3037 Ferdighets- og prestasjonsutvikling
                                                        IDR3802 Landsby: idrett og samfunn (EIT)
                                                        IDR3803 Toppidrettslandsbyen (EIT)
                                                        Bachelorseminaret & Masterseminaret

BØKER OG BOKKAPITLER:

         

 • Sæther, Stig Arve (2019) (Redaktør) Idrettsvitenskap. Perspektiver og praksis. Universitetsforlaget: Oslo. (kommer september 2019)
 • Sæther, Stig Arve. Idrettstalentene. I Idrettsvitenskap. Perspektiver og praksis. (Red. S. A. Sæther) Universitetsforlaget: Oslo.
 • Sæther, Stig Arve (2017) De norske fotballtalentene. Hvem lykkes og hvorfor? Universitetsforlaget: Oslo. ISBN: 9788215028033
 • Sæther, Stig Arve (2015) (redaktør) Trenerroller. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: 978-82-450-1771-7
 • Sæther, Stig Arve (2015) Trenerrollen i ungdomsårene - identifiserer eller utvikler? I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.
 • Sæther, Stig Arve & Aspvik, Nils Petter (2015) Når mer øvelse ikke nødvendigvis gjør mester! En beskrivelse av unge, talentfulle fotballspilleres fysiske aktivitetsnivå og ulike stressforhold som påvirker deres utvikling. I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.
 • Sæther, Stig Arve (2015) Evaluering av trenerrollen. I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER:

IKKE FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER & FAGLIGE BIDRAG

KONFERANSEBIDRAG

 • Rye, A. & Sæther, S.A. (2019) Perception of stress in the transition from junior-elite to elite - a comparison of the elite and non-elite players. Football exchange conference, Liverpool John Moores University.
 • Erikstad, M., Østrem, K., Sæther, S.A., Johansen, B.T. & Haugen. T. (2018) Talent identification in youth football: The prevalence og the relative age effect at grassroot, regional and national level. ECSS konferanse, Dublin juli.
 • Mehus, Ingar & Sæther, Stig Arve (2016) The importance of achievement goal orientation when learning a novel, and increasingly complexed, skill. ECSS konferanse, Vienna Juli.
 • Sæther, Stig Arve & Aspvik, Nils Petter (2014) Norwegian football academy players - assessing personal skills as a result of self-organized training. ECSS konferanse. Amsterdam 2-5 juli.
 • Mehus, Ingar & Sæther, Stig Arve (2014) Goal orientation, intrinsic motivation and exerted effort. ECSS konferanse. Amsterdam 2-5 juli.
 • Sæther, Stig Arve & Solberg, Harry Arne (2014) European football: The challanges of giving young talents time and space. EURAM konferanse, Valencia,  3-7 juni.
 • Sæther, Stig Arve (2013) Talent Development in soccer: a question of top-level clubs budget annd table position? ECSS konferanse, Barcelona, 26-30 Juli.
 • Sæther, Stig Arve (2007) Soccer coaches understanding of talent in soccer. ISSA & ISHPES konferanse, København, 31 juli - 5 august.

MEDIEBIDRAG OG POPULÆRVITENSKAPELIGE TIDSSKRIFT