Helene Løvstrand Svarva

Stipendiat Fakultet for naturvitenskap NTNU Vitenskapsmuseet
73593307 45616923
Sem Sælands vei 5, Gamle fysikk * 164A

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Thun, Terje; Stornes, Jan Michael; Bartholin, Thomas Seip; Svarva, Helene Løvstrand. (2016) Dendrochronology brings new life to the stave churches. Dating and material analysis. Preserving the stave churches. Craftmanship and research.
  • Thun, Terje; Stornes, Jan Michael; Bartholin, Thomas Seip; Svarva, Helene Løvstrand. (2016) Dendrokronologi gir stavkirkene nytt liv. Datering og materialanalyse. Bevaring av stavkirkene. Håndverk og forskning..