Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Svarva, Helene Løvstrand. (2021) Klimarekonstruksjon og proveniens av gammelt bygningsmateriale fra Vestlandet. Årbok 2020 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.
  • Svarva, Helene Løvstrand; Thun, Terje. (2018) Dendrokronologisk analyse av kornkistene i Romsdal. Fra samlingene.
  • Thun, Terje; Stornes, Jan Michael; Bartholin, Thomas Seip; Svarva, Helene Løvstrand. (2016) Dendrochronology brings new life to the stave churches. Dating and material analysis. Preserving the stave churches. Craftmanship and research.
  • Thun, Terje; Stornes, Jan Michael; Bartholin, Thomas Seip; Svarva, Helene Løvstrand. (2016) Dendrokronologi gir stavkirkene nytt liv. Datering og materialanalyse. Bevaring av stavkirkene. Håndverk og forskning..