Isabel G.M. Richter

Universitetslektor Institutt for psykologi
73597896 +4745144411
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 12 * 12519B

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2015

  • Kløckner, Christian; Richter, Isabel G.M.. (2015) Derfor sliter vi med å endre klimavanene. Gemini.no [Internett]. 2015-12-04.
  • Richter, Isabel G.M.. (2015) Identity in a Globalized World: Social Psychological Barriers and Catalysts for Action Addressing Global Climate Change. 2nd Vilm conference on Identity in a Globalized World ; 2015-05-08 - 2015-05-11.
  • Richter, Isabel G.M.; Kløckner, Christian. (2015) - Sjømatvanene våre bør tilpasses svingninger i fiskebestandene. FiskeribladetFiskaren [Fagblad]. 2015-12-04.
  • Richter, Isabel G.M.; Kløckner, Christian; Mehmetoglu, Mehmet. (2015) Changing oceans – changing fish consumption. A psychological approach towards sustainable seafood consumption as a way of combatting overfishing. 11th Biennial Conference on Environmental Psychology ; Groningen. 2015-08-24 - 2015-08-26.

2014

  • Richter, Isabel G.M.; Kløckner, Christian. (2014) Making Fish a Longterm Sustainable Food Resource by the Means of Psychology. Youmares 5, Opportunities and Solutions – Research For Our Changing Oceans ; Stralsund, Germany. 2014-09-10 - 2014-09-12.