Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Berg, Terje. (2020) Økonomistyring på 1-2-3. Cappelen Damm Akademisk. 2020. ISBN 9788202674519.
  • Berg, Terje. (2019) Økonomiforståelse for ledere og styremedlemmer. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 978-82-450-2494-4.
  • Berg, Terje; Sending, Aage. (2019) Bokføring og regnskapsforståelse. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 978-82-450-3303-8.