Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Berg, Terje. (2017) Grunnleggende økonomistyring. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-52050-2.
  • Berg, Terje. (2017) Oppgavesamling til Grunnleggende økonomistyring. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-56490-2.
  • Berg, Terje; Vikene, Tore. (2017) Økonomistyring for prosjektledere - Fra lønnsomhetsberegning til gevinst. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-51209-5.

Del av bok/rapport

  • Becker, Denis; Berg, Terje. (2017) Kostnadsfordeling under usikkerhet og risiko eksemplifisert med aktivitetsbasert kalkulasjon. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Berg, Terje; Erichsen, Morten. (2017) Mot et rammeverk for læring i auditoriet ved hjelp av et spillbasert responssystem. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Kyaw, Khine; Berg, Terje. (2017) Ulike eiere - ulik risiko og lønnsomhet?. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Berg, Terje; Erichsen, Morten; Hokstad, Leif Martin. (2016) Stuck at the threshold - which strategies do students choose when facing liminality within certain disciplines at a business school?. Threshold Concepts in Practice.

Rapport/avhandling

  • Berg, Terje. (2014) Business Control in a Theory-Practice Perspective. 2014. ISBN 978-82-326-0058-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (2014:67).